Hvidovre Avedøre Rideklub indbyder til ordinær Generalforsamling

Hvidovre Avedøre Rideklub indbyder til ordinær Generalforsamling
tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00 i rytterstuen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsen indstiller Tina Foldager til dirigent og Helle Clausen til referent.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Rikke Modell Nielsen

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Marianne Heller
Budget for kommende år fremlægges

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslå uændret kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har følgende forslag:
Bestyrelsen har ændringsforslag til alle paragrafer i vedtægterne:
§ 5, Ændring af klubåret, prioriteret
§ 6, præcisering, prioriteret
§ 8, ordlyd og præcisering, opdeling i primære- og sekundære udvalg. Nedlæggelse af
begrebet 1. og 2. kasserer, prioriteret.
§ 7, ordlyd og præcisering, afhængig af §8.

§ 1, ordlyd og præcisering
§ 2, ordlyd og præcisering
§ 3, ordlyd og præcisering (Forbunds krav)
§ 4, ordlyd og præcisering
§ 9, grammatisk ændring
§ 10, præcisering vedr. prokura (Forbunds krav)
§ 11, præcisering, tilføjet stk. 4. (Forbunds krav)
§ 12, præcisering

Bestyrelsens forslag har været forbi Dansk Ride Forbund og derfor forhåndsgodkendt, såfremt medlemmerne stemmer for ændringerne.

Forslag fra medlemmerne:
Ingen forslag fremkommet.

6. Valg af juniorudvalgsformand
Emilie Sejer modtager genvalg

7. Valg af formand for 2-årig periode,
Rikke M. modtager genvalg.

8. Valg af to kasserer, en for en 1-årig og en for en 2-årig periode
a. 2-årig: Therese modtager genvalg
b. 1-årig vakant

9. Valg af to 2-årige bestyrelsesmedlemmer
a. Rikke S. modtager genvalg
b. Vakant

Enkelte har vist interesse for valg til bestyrelsen, men pt. Uafklaret

10. Valg af 3 suppleanter for en 1-årig periode
Katrine B. Jørgensen og Johnny Berg stiller op

11. Valg af registreret revisor
Bestyrelsen indstiller Bille og Buch-Andersen A/S ved Marianne Ø. Heller

12. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hvidovre Avedøre Rideklub

Love og vedtægter 25.01.2018
Indkaldelse Generalforsamling 2018

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.