Privatopstaldning

Klubben udlejer enkelte bokse til privatopstaldning under følgende priser:
Hesteboks: kr. 3400,-
Ponyboks: kr. 3200,-

Ledige bokse tildeles af RSU efter følgende kriterier:

  • Det er til en hver tid rideskoledriften der prioriteres først.
  • Én boks pr. familie.
  • Nuværende pensionærer har førsteprioritet for boksskifte, såfremt de står på ventelisten.

Opskrivning på ventelisten:
Navn
Telefonnummer
Bokstype (hest/pony)
Email, hvis den er anderledes end dem som der bliver sendt fra

  • Det er når som helst muligt at skifte bokstype, uden det ændre på ens anciennitet.
  • Når der er en boks ledig, sender vi en mail til alle på ventelisten, der ønsker denne bokstype. Der vil i mailen fremgå en dato, hvor vi senest skal have svar. Blandt dem der har takket ja, vil boksen gå til den med den højeste anciennitet.
  • Man beholder sin plads på listen, hvis man takker nej.
  • Ventelisten er opdelt i en intern og ekstern, således at klubmedlemmer altid har fortrinsret til en af klubbens hestebokse. Når en ekstern henvender sig til klubben, vil de så få dette at vide, og blive skrevet op på den eksterne liste. De har så mulighed for at melde sig ind i klubben, evt. som passive medlemmer og fremsende kvittering herfor, hvorefter de vil blive flyttet fra den eksterne, til den interne liste med en ny opskrivnings dato.
  • Hvis en person som har stået på den interne liste ikke længere er medlem, men forsat gerne vil blive på ventelisten, flyttes de fra den interne til datoen for deres opskrivning på den eksterne liste.

Ønske om opskrivning sendes pr. mail til info@hvr-rideklub.dk