Reglementer

Generele regler for ophold på matriklen

 • Alle er velkomne på området, dog skal åbningstider i stalden og anvisninger fra personale/bestyrelsesmedlemmer overholdes.
 • Under ridetimen er det ultimativt ridelæreren, der bestemmer hvem der befinder sig på, og ved banen.
 • Det kan ikke forventes at man får den samme hest hver gang, ligesom man ikke kan forvente alle rideskoleeleverne får lov at ride alle heste.
 • Videooptagelse i undervisningssituationer er kun tilldt med underviserens tilladelse.
 • Truende adfærd overfor andre medlemmer og/eller personale bliver ikke tolereret og vil medføre bortvisning fra matriklen.

Regler for brug af ridehus og baner

 • Kun medlemmer af HVR med gyldigt ridehus-/undervisnings-/dagskort kan benytte ridehus og baner. (Se listen over ridehuskort, priser mm her)
 • Alle ryttere uanset alder, skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm på HVR’s matrikel.
 • Der skal rides med fodtøj, der har en glat/let rillet sål, en lille hæl og ingen snører, der kan hænge fast i bøjlerne.
 • Der rides altid venstre skulder mod venstre skulder – skridtende ryttere har dog hovslaget, uanset hvilken volte de er på.
 • Der skridtes på hovslaget i begge retninger.
 • Undgå at stå stille på hovslaget – lav gerne parader inden for hovslaget.
 • Op- og afsidning foregår på midten af banen eller ved rampe i ridehuset.
 • Rid hensynsfuldt og orienter dig på banen. Tal med hinanden om særlige ønsker.
 • Ingen løse heste i ridehuset eller på banerne uden forudgående aftale (løsspring undtaget). Disse skal være under konstant opsyn (HUSK at lukke lågen til barrieren).
 • Portene skal lukkes, når man kommer ind i og forlader ridehuset – gælder også yderporten når vejret er koldt, så vi mindsker risikoen for at bunden fryser.
 • Longering må kun finde sted efter tilsagn fra øvrige ryttere i ridehuset.
 • Ingen løse heste samt heste der lægger sig ned m.m., når der er andre ryttere i ridehuset. Diverse tricks må kun finde sted efter tilsagn fra øvrige ryttere i ridehuset.
 • Der må ikke rykkes/flås/saves med biddet i hestens mund.
 • Pisk må kun anvendes til irettesættelse og korrektion – IKKE som afstrafning.
 • Sporer må ikke anvendes uhæmmet.
 • Ved uforsvarlig opførsel eller grov behandling af hesten kan HVR bortvise en rytter fra faciliteterne.
 • Max. én underviser på banen i ridehuset. I mellemtimen opfordres til, at undervisning foregår fra barrieren.
 • Springmateriel skal på plads efter brug. Der må ikke ligge bomme på jorden udendørs. Bomme i ridehuset skal stå op langs ydervæggen efter brug – må ikke stå op ad barrieren.
 • Ved springning skal der være følge med rytteren, såfremt der sker noget uforudset.
 • Alle under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved springning.
 • Hunde må ikke færdes på ridebanerne og skal altid føres i snor på området. Hunde i stalden og i rytterstuen er forbudt.
 • Der må ikke sættes opslag op uden forudgående aftale med kontoret. Opslag må ikke fjernes uden tilladelse.
 • Vis hensyn – også som tilskuer.

Regler for brug af udendørs springbane

 • Kun medlemmer af HVR med gyldigt ridehuskort/dagskort kan benytte ridehus og baner. (Se listen over ridehuskort, priser mm her)
 • Springbanen vil være åben alt efter vejrforhold.
 • Springmateriel skal på plads efter brug.
 • Der må ikke ligge bomme på jorden efter brug. Sidste rytter rydder op. Springbanen vil ikke blive kørt, såfremt der ligger bomme på jorden.
 • Ved springning skal der være følge med rytteren, såfremt der sker noget uforudset.
 • Alle under 18 år skal bære sikkerhedsvest under springning.

 

Regler for brug af stald

 • Rygning er strengt forbudt i stalden.
 • Der må ikke løbes eller råbes i stalden.
 • Hunde må ikke medtages i stalden.
 • Der må ikke medbringes nogen form for glas/glasflasker i stalden.
 • Plastikposer må ikke medbringes i stalden.
 • Fodring med godbidder til hestene på staldgangen er strengt forbudt uden forudgående aftale, ligesom det ikke er tilladt at give hestene nogen form for tilskudsfoder/naturmedicin.
 • Sadler og seletøj skal hænges på plads i sadelrummet straks efter brug, husk at vaske biddet først.
 • Strigler, børster og hovrenser skal lægges på plads i dertil indrettede kasser straks efter brug.
 • Alle heste skal bære grime i boksen – sørg for at den hverken er for stor eller lille (spørg om hjælp hvis du er i tvivl).
 • Grimer skal hænges på boksdøren, når hestene er ude og gå.
 • Heste skal altid føres i grime og træktorv.
 • Lånte ridehjelme, charmboner og piske skal afleveres straks efter brug.
 • De elever, der skal ride undervisning, har førsteret til striglepladserne.
 • Vandspiltove og staldgang skal fejes/tømmes efter brug. Ligeledes skal den udendørs  bom-strigleplads efterlades i rengjort stand.
 • Hestene må ikke efterlades uden opsyn på staldgangen.
 • Ryd op efter dig selv.

Regler for brug af fold

 • En person kan kun føre én hest af gangen til og fra folden.
 • Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
 • For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.
 • Vi opfordrer til at man giver besked i ridehuset/på banerne, når der lukkes ind og ud.