Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts og skal varsles senest 4 uger før pr. mail, opslag og hjemmeside jf. klubbens love og vedtægter.

Referat fra generalforsamling d. 21.03 2017

Referat fra generalforsamling d. 08.03 2016

Referat fra generalforsamling d. 17.03 2015

Referat fra gereralforsamling d. 27.03 2014

Referat fra generalforsamling d. 22.03 2013

Referat fra generalforsamling d. 20.03 2012

Referat fra generalforsamling d. 22.03 2011

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 28.10 2011