Udvalg

Det kan kun anbefales, at du tager del i udvalgsarbejdet for at have medindflydelse på de aktiviteter og tiltag, der tages i Hvidovre-Avedøre Rideklub.

I udvalgene har man samme medindflydelse uanset, om man er medlem, forældre til et medlem eller blot har tilknytning til klubben på anden vis.

Det er i udvalgene, du som ikke medlem har mulighed for at have den indflydelse, som du f.eks. ikke har på generalforsamlingen. Det er kun for udvalgsformanden, der stilles krav om klubmedlemsskab.

Udvalgene har beføjelser inden for de funktionsbeskrivelser, der er godkendt af bestyrelsen.

Medlemmer til udvalgene erhverves primært på et medlemsmøde ca. 1 måned efter den ordinære generalforsamlingen, men det er selvfølgelige muligt løbende at komme ind i et udvalg, kontakt blot formanden for udvalget. Der er ingen begrænsninger for hvor mange udvalg, du kan være med i, så brænder du for flere udvalg, og din tid er til det, så er det bare at springe til.

 

Udvalg:

Rideskoleudvalg/RSU

Alle medlemmer skal være fra bestyrelsen. Evt. driftsleder har sæde i udvalget men har ikke stemmeret.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Køb/salg af heste
 • Holdplanlægning
 • Ansættelse/afskedigelse af personale

I mangel af driftsleder varetager udvalget ligeledes den almene daglige drift af rideskolen, herunder:

 • Ind-/og udmeldelser
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Personalesamtaler
 • Indkøb af udstyr med videre
 • Kontakt til medlemmer og samarbejds-partnere

Formand: Therese D. Rasmussen

Medlemmer: Rikke Modell, Iben Kæmpegaard, Rikke Skovbjerg

 

Økonomiudvalget/ØKU

Alle medlemmer af dette udvalg skal være fra bestyrelsen.

Såfremt Hvidovre Kommune ønsker det, kan udvalget suppleres med et medlem udpeget af kommunen. Kassereren for klubben er 1. kasserer og varetager dagligt klubbens regnskab. Kassereren for rideskolen er 2. kasserer og varetager dagligt rideskolens regnskab.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Den ene kasserer overtager for den anden ved dennes forfald
 • Klubbens regnskab revideres og godkendes af en registeret revisor
 • De reviderede regnskaber foreligger senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budgetter for det kommende år
 • Udarbejdelse af og aflæggelse af klubbens regnskab samt aflæggelse af regnskab halvårligt til kommunen.
 • Regnskabsåret følger kalenderåret (1. januar – 31. december)

Formand: Rikke Modell

Medlemmer: Therese D. Rasmussen, Annette Ibsen

 

Sponsorudvalget/SPONS

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen, formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Annoncetegning
 • Skaffe sponsorer f.eks. i forbindelse med stævner i form af ærespræmier mm.
 • Søge fonder og legater til at hjælpe med klubbens daglige udgifter

Formand: Natasha Rosenskjold

Kontaktperson fra bestyrelsen: Lisa-Lotte Pedersen

Medlemmer: Sofie Visler

Udvalget kan kontaktes på: spons@hvr-rideklub.dk

 

Kioskudvalget/KIOSK

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen, formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Drift af klubbens cafeteria, herunder indkøb og salg samt aftaler med diverse leverandører
 • Oprettelse af kiosk med salg af mad og drikkevarer til stævner
 • Arrangering klubaftener, grillaftener samt andre medlemsarrangementer og festlige lejligheder
 • Nyanskaffelser samt vedligeholde kioskens brugsgenstande
 • Ordensreglement for rytterstuen

Kioskens regnskab skal tilrettelægges efter økonomiudvalgets retningslinjer og skal til enhver tid kunne kontrolleres af denne.

Formand: Therese D. Rasmussen

Kontaktperson fra bestyrelsen: Therese D. Rasmussen

Medlemmer:

 

Sports- og privatrytterudvalget/SPU

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen, formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Planlægning og afvikling af klubbens stævneaktiviteter.
 • Sekundær rolle ved planlægning og afvikling rideskolestævner (Juniorudvalg primær)
 • Valg af rytter/hold til at repræsentere klubben ved eks. Vestegnsmesterskaberne.
 • Kontrol med holderhvervede pokaler, vandrepræmier m.m.
 • Føring af klubchampionatspoint. Sekundær ved rideskolechampionat, som føres af Juniorudvalget
 • Tilrettelæggelse af klubaftener med relation til rideundervisning og konkurrenceridning i samarbejde med kioskudvalget.
 • Hjælp til evt. tilrettelæggelse af pokalfest i samarbejde med kioskudvalget
 • Tilrettelæggelse af kurser og foredrag inden for dressur og spring

Formand: Iben Kæmpegaard

Kontaktperson for bestyrelsen: Iben Kæmpegaard

Medlemmer: Birte Engelsmann, Alberte Rosendahl, Sofie Visler, Louise Johannesen, Emilie Dupont, Rikke Timmermann, Rosa Abrahamsen, Sofie Rasmussen, Rikke Modell Nielsen.

Udvalget kan kontaktes på: staevne@hvr-rideklub.dk

  

PR-udvalg/PRU

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen, formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Klubbens billede ud af til.
 • Kontakt til lokalaviser og lignende i forbindelse med pressemeddelser, arrangementer mm. i samarbejde med SPU.

Formand: Johnny Berg

Kontaktperson for bestyrelsen: Johnny Berg

Medlemmer: Iben Kæmpegaard, Katrine Berg, Lisa-Lotte Pedersen

 

Materiale- og facilitetsudvalget/MAFA

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen, formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Vedligeholdelse af spring- og dressurbaner, for så vidt angår dressur- og springbanens faste forhindringer
 • Vedligeholdelse og nyanskaffelser af springmateriel
 • Værktøj, evt. værksted, værktøjsanskaffelser og værkstedskontrol
 • Vedligeholdelsesopgaver for så vidt angår alm. orden og ryddelighed
 • Arrangering af maleweekender med videre

Arbejdet i MAFA-udvalget sker i tæt samarbejde med øvrige udvalg, ansatte og evt. daglig leder, hvis en sådan er ansat.

Formand: Johnny Berg

Kontaktperson for bestyrelsen: Johnny Berg

Medlemmer:

 

2020-udvalg

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen. Formanden skal være medlem af klubben og øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Forberedelse af implementering af den nye hestelov
 • Undersøge muligheder for udvidelse af stald samt evt. nyt ridehus
 • Samarbejde og tæt kontakt med forvaltningen, både Kultur og Fritid samt Plan og Miljø for at udvikle klubbens faciliteter for at imødekomme krav i hesteloven, der træder i kraft i 2020

Formand: HVR bestyrrelsen

Kontaktperson for bestyrelsen: Johnny Berg

Medlemmer: Johnny Berg, Trine Stokholm

 

Juniorudvalget/JU

Udvalgets formand bliver valgt på generalforsamlingen blandt klubbens medlemmer. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen. Medlemmerne er klubbens juniorer under 18 år.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Deltagelse i konkurrencer i samarbejde med sportsudvalget.
 • Afholdelse af opvisninger: forældredage, lege, voltigering og konkurrencer i forbindelse hermed.
 • Afholdelse af specielle juniordage / -aftener med skiftende emner om ridning.
 • Afholdelse af fastelavn, juletræsfest, halloweenfest, hyggeaftner med mere
 • Udflugter til stævner og opvisninger mm.
 • Juniorassistance ved klubbens arrangementer i samarbejde med øvrige udvalg.
 • Update af passerlisten.

Formand: Emilie Sejer

Kontaktperson fra bestyrelsen: Rikke Skovbjerg

Medlemmer: Nanna Ibsen, Emely Chevilly, Alma Stokholm, Rosalina Dieni, Emma Eskildsen, Emmelie Marker

Udvalget kan kontaktes på: junior@hvr-rideklub.dk

 

Opdateret 02-05-2017