Ridning i trafik og natur

Ridning i trafikken

Når du som rytter færdes i trafikken med din hest, er der nogle gode råd, du skal følge. En hest defineres i færdselsloven som en knallert, altså som et køretøj uden nummerplade. Det vil sige at man ikke må ride på cykelstier, gangstier og fortove, medmindre knallertkørsel er tilladt.

Det er ikke tilladt at tale i mobiltelefon, mens man rider.

Der skal rides i kørselsretningen, det vil sige højre vejbane. Her skal man holde sig så langt inde i siden som muligt, medmindre der en særskilt ridesti, så der er plads til større og hurtigere køretøjer kan overhale. Hvis I rider flere af sted på en gang, skal det foregå i enkeltkolonne.

Husk ride hjelm

Rid aldrig for løse tøjler

Giv tegn i god tid, så de andre trafikanter er forberedte på, hvad du vil gøre.

Kryds vejen samtidig hvis I rider flere sammen, lad aldrig vente på hinanden på hver sin side af vejen.

Heste er flok dyr og kan finde på at løbe efter de andre heste.

Kryds altid vejen hver der er god oversigt.

Fodgængere skal altid passeres i skridt, hvis en cyklist ønsker at overhale så tag hesten ned i skridt.

Hest og rytter betragtes som ”større” trafikanter end cyklister og gående. Så det er dit ansvar at tage hensyn til cyklister og gående.

Ridning i mørke

Du skal have lys og reflekser på dig og hesten indtil solopgang og efter solnedgang samt usigtbart vejr, dette kaldes for lygtetændingstiden. Du skal som minimum have en lygte på dit venstre ben, der lyser hvidt fremad og rødt bagud. Lyset skal kunne ses på min. 150 meters afstand. Hesten skal have refleksbånd på min. 5 centimeters bredde på alle 4 ben. Yderligere kan du tage en refleksvest på og give hesten et refleksdækken på. Der findes et utal af gode muligheder for at sætte flere reflekser på både hest og rytter. Det er vigtig du føler dig sikker og sikker på de andre trafikanter kan se dig og din hest.

Hesten skal vænnes til at ride i mørke, så det er en god ide at bruge en rolig og erfaren hest til at gå foran. Det kan være en ide at få en bil til at køre langsomt forbi for at se hvordan hesten reagere på lyskeglerne fra lygterne.

Ridning I naturen

Som rytter eller kusk kan det være vanskeligt at være opdateret om, hvor man må køre eller ride. Der gælder forskellige regler for ridning og kørsel i hhv. private og offentligt ejede skove. Hvornår er det gratis, og hvornår er der brugerbetaling? Hvornår må du ride på stranden og i det åbne land? Og hvor må du ride i skoven?

I offentligt ejede skove er ridning som udgangspunkt tilladt. Men generelt er det sådan, at ridning i et skov- eller naturområde kræver ejerens tilladelse, og ejeren kan kræve betaling for, at man må ride. Nogle steder er der lokale indskrænkninger for, hvor og hvordan man må ride. Man skal derfor altid holde øje med skilte med ridning forbudt og rette sig efter dem. Reglerne for ridning i offentlige skove står i §§ 11-14 i Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme.

Ridning i offentlige skove

I offentlige skove må man normalt ride i skridt, trav og tølt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2 1⁄2 meter, samt på andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt. Der må også rides i skovbunden – dog ikke i områder med nye planter og unge træer. Og selvfølgelig heller ikke på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens marker, indhegninger mv. Ejeren har mulighed for – ved f.eks. at sætte skilte op – at lukke udvalgte skovområder for ridning. For Jægersborg Dyrehave gælder særlige regler for ridning uden for ridestierne. Her må man i perioden 15. maj til 1. august, hvor hjortene får kalve, ikke ride i terrænet.

Ridning på stranden

I Naturbeskyttelsesloven § 22 anføres, at i perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden. På klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovligt anlagte veje og den ubevoksede strandbred, og kun hvis der ikke er skiltet mod ridning. Nogle statsskovdistrikter har givet udvidet adgang til ridning på stranden året rundt. Er du i tvivl om ridning er tilladt eller om et område er klitfredet, kan du ringe og spørge det lokale statsskovdistrikt.Badning med heste

Badning i søer kræver ejerens tilladelse. Badning på havet er tilladt så længe man holder sig indenfor de rammer, som er beskrevet under afsnittet om ridning på stranden.Ridning i det åbne land

Her er ridning tilladt på veje og stier, med mindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning. Bemærk at det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede arealer, på brakmarker, stubmarker m.v., medmindre man har ejerens tilladelse.Når I er mange, der rider

Ridning fra rideskoler, rideklubber m.v. kræver – ligesom jagtridning eller anden form for ridekonkurrence – altid ejerens tilladelse.Trafik- og naturspil

Trafik- og naturspillet er et spil for alle ryttere der færdes i naturen og trafikken. I spillet kan du komme ud for en masse hændelser, som du sagtens vil kunne opleve ved selv at ride en tur. Du kan f.eks. ride gennem en blød bund eller krydse en vej. Du vil også kunne blive mødt med spørgsmål om alt fra hvor du må ride til hvordan hesten opfører sig i naturen.