Introduktionskursus eller prøvetime

HVR vil gerne sikre at vores ryttere får mest muligt ud af rideundervisningen og derfor er det vigtigt, at du går på et hold, der matcher dit rytter-niveau. Hvis undervisningsniveauet er for højt, kan det blive svært at følge med, ligesom et for lavt niveau ikke vil udfordre dig og derfor heller ikke udvikler dig og forbedrer din ridning. Derfor skal alle der ønsker at gå til ridning hos HVR deltage i et introduktionskursus eller en prøvetime, så vi kan finde præcist dét hold, der passer bedst til dig. 

Ud over at finde det rigtige hold, har introduktionskurset også til formål at orientere kommende ryttere (og børnerytternes forældre) om Hvidovre-Avedøre Rideklub og rideskolen: Hvordan stedet drives og hvordan tingene for,egår hos os. Vi fortæller lidt om rideklubben, rideskolen, vores heste, hvordan vi udvælger hestene til rideskolen, vores faciliteter, vores arrangementer, vores forventninger til medlemmerne (herunder forældre-engagement)regler, skik og brug og meget mere...

Som udgangspunkt gælder følgende principper for ALLE nye medlemmer på HVR:

Børneryttere, t.o.m. 14 år

Det er obligatorisk for ALLE børneryttere at du skal deltage i et intro-kursus, inden du kan blive tilmeldt et hold eller en venteliste (også selv om du har gået til ridning før).

Du SKAL ledsages af min. 1 voksen, som bør være dén, der oftest ledsager dig til dine ridetimer. Dette er meget vigtigt, særligt hvis du har brug for voksen-hjælp til at få striglet og sadlet op og/eller af, da underviseren ikke har mulighed for at hjælpe og vi har heller ikke andet personale ansat til denne opgave. Derfor er vi afhængige af, at din voksne ledsager tager aktivt del i klargøring/opsadling og afsadling af din hest inden og efter din ridetime: Klargøringen omfatter håndtering af hesten i boks og på staldgang, striglning, hovrensning, op- og afsadling, skylle bid, hænge hovedtøj og sadel på plads, trække hesten mellem stald og ridehus, m.v.

Hvis du skal bruge en trækker når du rider, er det også din voksne ledsager, der forventes at lunte/løbe ved siden af dig og din hest.

Juniorryttere mellem 14 og 18 år

Som juniorrytter er det også obligatorisk for dig at deltage i et intro-kursus. Vi anbefaler, at du har en voksenledsager over 18 år med, men det er ikke et krav. Du skal dog selv kunne forestå de praktiske opgaver med klargøring og afrigning af din hest, ligesom du skal kunne ride uden trækker - se beskrivelsen herover.

Hvis du har mindst 5 års praktisk rideerfaring og kan klare de praktiske opgaver selv, kan du søge dispensation for deltagelse i intro.kurset og i stedet booke en prøvetime - vi anbefaler dog stadig på det kraftigste at du deltager, så vi kan vurdere hvilket hold, der vil passe til dit rideniveau. Du kan søge dispensation og booke en prøvetime ved at sende en mail til info@hvr-rideklub.dk, hvor du beskriver din rideerfaring og hvilket hold/niveau du ønsker prøvetime på. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til, om der kan dispenseres for deltagelse i intro.kurset, samt hvilke dage du har mulighed for at få en prøvetime.

Voksenryttere over 18 år

Er du voksenrytter og har mindre end 5 års praktisk rideerfaring ELLER har holdt ridepause i 5 år eller mere, er det obligatorisk at deltage i et intro-kursus. Du skal selv kunne forestå de praktiske opgaver med klargøring og afrigning af din hest, ligesom du skal kunne ride uden trækker - se beskrivelsen herover, i afsnittet "Børneryttere".

Hvis du har mere 5 års praktisk rideerfaring og kan klare de praktiske opgaver selv, kan du søge dispensation for deltagelse i intro.kurset og i stedet booke en prøvetime - vi anbefaler dog stadig på det kraftigste at du deltager, så vi kan vurdere hvilket hold, der vil passe til dit rideniveau. Du kan søge dispensation og booke en prøvetime ved at sende en mail til info@hvr-rideklub.dk, hvor du beskriver din rideerfaring og hvilket hold/niveau du ønsker prøvetime på. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til, om der kan dispenseres for deltagelse i intro.kurset, samt hvilke dage du har mulighed for at få en prøvetime.

Det praktiske

Du kan læse mere om dressurundervisningen på HVR her - og se vores holdoversigt her.

Det er en ufravigelig betingelse for at få plads på et ridehold, at du har deltaget i ENTEN et intro-kursus ELLER min. 1 prøvetime for at få en plads på ventelisten til vores ridehold. Du kan oprette en profil via hjemmesidens forside, menupunktet længst til højre: "Opret profil". Når vi annoncerer, at der afholdes intro.kurser, kan du tilmelde dig under "Tilmeding" ⇒ "Arrangementer/Introduktionskurser".

Introduktionskurserne afholdes fortrinsvis på søndage - Vi har endnu ikke fastlagt intro.kurserne for resten af 2021, men vi annoncerer det på her på hjemmesiden, når datoerne er på plads.

Vi er en meget populær klub, som næsten hver dag får henvendelser fra håbefulde nye ryttere - det er vi selvfølgelig glade for og stolte af! Populariteten har bare den bivirkning, at der kan være lange ventelister til vores ridehold. Vi lover, at ingen, der står på vores ventelister bliver glemt. Du hører fra os, lige så snart der er plads på et hold, men der kan være lang ventetid.

Uanset om du deltager i intro.kursus eller en prøvetime, er prisen den samme: kr. 250,-