HVR og CORONA'en - og økonomien

Udgivet 01-02-2021, tags: corona | økonomi |

Siden vi fik uvelkomment besøg af CORONA'en i foråret 2020, har Bestyrelsen fået flere relevante spørgsmål fra klubbens medlemmer og deres forældre. Det er vi naturligvis glade for og vi har forsøgt at samle de tilbagevendende spørgsmål her.

Spørgsmål, der omhandler andet end HVRs økonomi, er beskrevet i en separat blog, som I finder her.

Bloggen her vil blive løbende opdateret, men hvis du mangler information - eller mangler svar på et spørgsmål - eller ønsker noget uddybet - så skriv endelig til bestyrelsen på info@hvr-rideklub.dk eller support@hvr-rideklub.dk - så drøfter vi henvendelsen og vender tilbage med et svar, enten her, eller direkte til dig.
 

Spørgsmål: Er HVR's økonomi blevet påvirket af CORONA-situationen?

Det korte svar er - JA, i allerhøjeste grad, desværre!

I Bestyrelsen er vi meget taknemmelige for, at vi har jer - vores trofaste og meget meget loyale medlemmer - som betaler for rideundervisningen hver måned, på trods af at undervisningen er indstillet som følge af nedlukningen. Som rideklub er vi en lidt atypisk idrætsforening, da vi har levende idrætsredskaber, som skal have mad, hø/wrap, tilses af smed og dyrlæge, have ordnet boks, motioneres og lukkes til og fra fold hver dag.

Vi har her samlet et økonomisk overblik, så I kan få en ide om hvad jeres betaling går til. 
For at give et overskueligt billede af økonomien, har vi samlet indtægter og udgifter for en almindelig gennemsnitsmåned og skitseret hvilke indtægter og udgifter vi har.

Indtægter

Betalingen for ridelektioner vores største faste indtægtskilde. Indtægten er betinget af, at alle ridehold er fyldt (hvilket de ikke er i øjeblikket, da vi ikke har kunnet tage nye elever ind, som følge af CORONA-vilkårene). 
Andre faste indtægtskilder kommer fra udlejning af bokse til privatheste og udlejning af skabe. 
Derudover får vi årligt et medlemstilskud fra Hvidovre kommune.

I løbet af et normalt år har vi derudover flere indtægter, der bl.a. stammer fra arrangementer, fx:

  • Stævner
  • Introduktionskurser
  • Ridelejre
  • Juniorarrangementer med og uden overnatning
  • Arrangementer i forbindelse med højtider (fastelavn, halloween, jul, o.s.v.)
  • Lej-en-hest

Udgifter

Udgifterne fordeler sig på flere faste udgiftsområder.

Vi har faste udgifter til vores hestehold, bl.a. køb af foder, wrap, samt smed og dyrlæge. Disse månedlige udgifter er stort set konstante hele året, også henover sommeren, hvor der ikke er rideskole.
Derudover er der faste omkostninger til lønninger, leje af folde, forsikringer, kontingent til DRF, internet, gebyrer til bank og Mobilepay, m.v.

I Bestyrelsen holder vi altid skarpt øje med vores udgifter og prøver at holde dem på så lavt et niveau som overhovedet muligt, uden at det går udover hestenes velfærd eller bringer os i konflikt med loven på f.eks miljøområdet.

Samlet overblik

Hvis man sammenholder de samlede indtægter og udgifter for en gennemsnitlig måned, vil man se, at udgifterne er større end indtægterne. Rideklubben kører derfor med et "fast" underskud.

Når der ikke er CORONA, betyder dette underskud ikke det store for den samlede økonomi, da vi under normale omstændigheder (som tidligere nævnt) har indtægter fra stævner og andre arrangementer, som skaber balance i økonomien.

På grund af CORONA'en er der i 2020 en ubalance på ca. kr 100.000,- som følge af manglende indtægter fra disse arrangementer.

CORONA-hjælpepakkerne

Bestyrelsen bliver ofte spurgt om vi har søgt og modtaget penge fra de forskellige CORONA-hjælpepakker og - og JA, det har vi! Det lidt længere svar er, at vi søger alt, hvor vi opfylder ansøgningskriterierne!

Helt så simpelt er det bare ikke:

  • Vi har ingen fuldtidsansatte, så vi kan ikke søge lønkompensation
  • Vi er ikke en momsregisteret virksomhed - vi er en forening - og derfor er vi ikke berettet til at modtage kompensation, fx til dækning faste udgifter
  • Vi har til gengæld kunne søge nogle andre hjælpepuljer og det har vi gjort, endda ad flere omgange!
  • Vi har indtil nu været så heldige at modtage støtte fra DGI/DIF, (hvilke vi er rigtig glade for). Desværre udgør de bevilgede støttebeløb kun godt 1/3 af de ansøgte beløb, så p.t. er der et samlet underskud på ca. kr. 100.000,- i klubkassen. Vi har endnu et par ansøgninger ude, men resultatet for 2020 bliver et underskud på ca. kr. 100.000,-.

Konklusion

Konklusionen er, at Bestyrelsen er meget taknemmelige for, at vores medlemmer vælger at hænge ved og støtte klubben hver måned, på trods af nedlukning og aflyst undervisning. Det bidrag I yder til klubben gør, at der er en klub at vende tilbage til, når vi åbner igen...

Klubbens økonomi afhænger meget af jeres månedlige indskud – uden det vil vi ikke kunne varetage hestenes velfærd.