Generalforsamling

Rideklubbens absolut øverste myndighed er Generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i marts.
Generalforsamlingen skal varsles senest 4 uger inden afholdelse.
Indkaldelsen udsendes pr. mail vedhæftet relevante bilag, samt ved opslag på opslagstavler og på hjemmeside, jf. klubbens gældende vedtægter.

Referater fra de seneste år:

Referat fra Generalforsamling, afholdt 12. marts 2024

Referat fra generalforsamling, afholdt 14. marts 2023

Referat fra generalforsamling, afholdt 15. marts 2022

Referat fra generalforsamling, afholdt 1. juni 2021 (udskudt p.g.a. Corona)

Referat fra generalforsamling, afholdt 1. september 2020 (udskudt p.g.a. Corona)

Referat fra generalforsamling, afholdt 19. marts 2019

Hvis du vil have en kopi af referatet fra tidligere generalforsamlinger, så send en mail til info@hvr-rideklub.dk