Velkommen til Hvidovre-Avedøre Rideklub - HVR - en aktiv rideklub i Hvidovre, med ryttere i alle aldre.

HVR drives af en 100% frivillig bestyrelse og 23 dedikerede ansatte

Spred juleglæde, ikke Corona

Vi ved det godt - både I og vi er ved at være trætte af at skulle forholde os til den pokkers Corona!

I har i dag modtaget en mail fra Bestyrelsen med ny Corona-information fra Hvidovre Kommune: 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra Hvidovre Kommune, som ejer HVR's faciliteter: Hvidovre Kommune oplever desværre en stor spredning af Corona blandt kommunens skoleelever. Flere klasser og hele årgange sendes hjem fra skolerne til test - og når man er hjemsendt, må man heller ikke deltage i fritidstilbud og foreningsaktiviteter. Det gælder naturligvis også, hvis du er hjemsendt fra dit arbejde.

Det kan være fristende at bruge den ekstra hjemsendelsesfritid på at være sammen med ridevennerne og hestene, men det går altså ikke. Vi har alle et medansvar for, at smitten ikke spredes, så derfor; Ingen skole/job = Ingen ridning og intet ophold på HVR. Når du er klar til at komme tilbage i skole eller på job, er du selvfølgelig også velkommen på HVR igen.

Fremadrettet vil Hvidovre Kommune informere HVR om konkrete Corona-tilfælde på kommunens skoler, så vi kan følge med i, hvilke skoler der er ramt.

Hvidovre Kommune har desuden bedt os om at huske jer på, at HVIS du/dit barn bliver hjemsendt, så bør du/dit barn blive testet på 4. dagen og på 6. dagen efter du/dit barn har været udsat for smitte. 

De nuværende restriktioner og forsamlingsforbud har efterhånden været iværksat i en lille måneds tid og I har været rigtig gode til at tilpasse jer den nye hverdag på HVR. Desværre har vi også oplevet et par svipsere og derfor må vi igen erindre om, at:

 • AL unødvendig ophold på HVRs område frabedes: Det vil sige, at du IKKE må opholde dig på HVR, med mindre du skal ride eller er på arbejde
 • Da HVR er et "offentligt område" skal ALLE over 12 år, der færdes på HVR, bære godkendt maske/mundbind eller visir. Det er dit eget ansvar at huske maske/visir. Ingen maske/visir = ingen ridning!
 • For unge under 12 år er det ikke et krav med maske i det offentlige rum, men vi anbefaler på det kraftigste, at også de yngste anvender maske/mundbind eller visir, når de besøger HVR. Undtaget er ryttere (uanset alder), der er i sadlen ifm. undervisning
 • Når du skal til ridning, skal du møde til tiden og efter endt undervisning skal du hurtigst muligt forlade HVR igen
 • Der gives heste udendørs på terrassen for at undgå at der forsamles for mange mennesker på barrieren mellem holdene
 • Juniorryttere under 21 år, som er selvhjulpne, d.v.s. selv kan sadle op og af og kan ride uden trækker, bør ikke have hjælpere/forældre med på HVR. Hvis forældre skal vente mens ens barn rider, bør det foregå udenfor HVRs område
 • Juniorryttere under 21 år, der ikke ikke selvhjulpne, må ledsages af max. 1 voksen. Ledsageren SKAL bære maske hele tiden. Mens rytteren er i sadlen, kan den voksne ledsager enten opholde sig på barrieren i ridehuset eller på terrassen og der skal holdes behørig afstand til andre. Alternativt kan ledsageren vente udenfor HVRs område
 • Rytterstuen er lukket, men det er selvfølgelig muligt at benytte toiletterne i gangen

Vi ta’r også lige de gængse anvisninger én gang til:

 • Hold afstand
 • Vask og/eller sprit hænder ofte
 • Nys og/eller host i dit ærme
 • Bliv hjemme, hvis du har symptomer

På HVR gælder det desuden:

 • ALLE skal ride med handsker på
 • HUSK at vaske/spritte hænder, inden du går i stalden. Der er håndvask m. sæbe og sprit til venstre, lige indenfor stalddøren!!

Forsamlingsforbuddet forlænges

Som I ved, har Regeringen har forlænget forsamlingsforbuddet på max. 10 personer, foreløbig gældende til og med søndag d. 13. december. For os på HVR får det desværre den øv-konsekvens, at alle sociale arrangementer, stævner, introduktionskurser og prøvetimer, m.v. udskydes til 2021, så vi må desværre undvære juletræsfesten i år.

Til gengæld er Bestyrelsen i gang med at samle gode ideer til mulige arrangementer næste år: Forårsarbejdsdag, sommerfest, rideskolestævner, jul-i-juni (eller jul-i-august), store-byttedag, hest-og-rytterloppemarked, lej-en-hest, sommeraftenrideture... gode ideer modtages med glæde på staevne@hvr-rideklub.dk.


Vi i håber fortsat på forståelse og opbakning fra jer alle.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Læs mere

Coronarestriktionerne forlænges...

...også på HVR...

Regeringen har forlænget de iværksatte CORONA-restriktioner til og med 13. december og det får også betydning for HVR.

Langt de fleste af jer kan fortsætte med at ride som I gør nu, men for vores seniorhold betyder det, at alle hold fortsat vil være delt i to, som rider på skift hver anden uge. Opdelingen kommer til at løbe til og med uge 49, men kan blive forlænget, hvis der regeringen vælger det.

Læs mere

Vi søger nye undervisere

HVR søger 1-2 undervisere

Vi søger 1-2 undervisere til vores rideskole, til undervisning i dressur og spring.

Kender du en, eller kender du en der kender en, så læs mere her og del gerne!

Læs mere

Nye Coronainstrukser

Nye Coronainstruktioner, gældende fra mandag d 26. oktober!

Som følge af de nye Regeringskrav på sport/idrætsområdet og for foreningslivet, indføres der nu nye coronarestriktioner
som træder i kraft mandag d. 26. oktober:

 • AL unødvendig ophold på HVRs område frabedes: Det vil sige at du IKKE må opholde dig på HVR, med mindre du skal ride (eller er på arbejde)
 • Da HVR er et "offentligt tilgængeligt område" skal ALLE over 12 år, der færdes på HVR bære godkendt maske/mundbind eller visir. For unge under 12 år er det (så vidt vi er orienterede) endnu ikke et krav med maske i det offentlige rum, men vi anbefaler på det kraftigste, at også de yngste anvender maske/mundbind eller visir på HVRs område. Undtaget herfor er ryttere, der er i sadlen ifm. undervisning og staldpersonalet, når de er på arbejde udenfor publikumsåbningstiden
 • Alle juniorhold afvikles indtil videre som normalt
 • Seniorhold med ryttere over 21 år bliver delt op i halve hold, som rider hver anden uge, ligesom i foråret. Alle berørte får snarest en separat mail med mere information om, hvornår I skal ride
 • Jer, der har part på HVRs elevheste får nærmere instrukser senere på ugen
 • I bedes møde til tiden og efter endt undervisning skal I hurtigst muligt forlade matriklen. Hestene deles ud udendørs på terrassen, dette for at undgå at der forsamles en masse mennesker på barrieren mellem holdene
 • Juniorryttere under 21 år, som er selvhjulpne, dvs. selv kan sadle op og af og ride uden trækker, må ikke have hjælpere/forældre med på HVR. Skal man vente mens ens barn rider, bør det foregå udenfor HVRs område
 • Juniorryttere under 21 år, der ikke er selvhjulpne, må ledsages af max. 1 voksen. Både rytter og ledsager skal/bør bære maske hele tiden. Rytteren kan tage masken af under undervisningen, men skal/bør tage den på igen umiddelbart efter ridningen. Mens rytteren er i sadlen, kan den voksne ledsager enten opholde sig på barrieren i ridehuset eller på terrassen, så længe der holdes behørig afstand til andre - alternativt kan ledsageren vente udenfor HVRs område
 • Pensionærer og ridehuskortholdere må ikke færdes på HVR i rideskoletiden. HVRs pensionærer bedes have forladt HVRs område inden rideskolen starter, så vi undgår overlap med rideskolerytterne og derved bliver for mange personer i stalden. Det betyder, at HVR skal forlades inden kl. 15:00 på hverdage, tirsdag dog allerede kl. 14:15 
 • Rytterstuen bliver lukket, men det vil selvfølgelig være muligt at benytte toiletterne i gangen

Vi ta’r også lige de gængse anvisninger én gang til:

 • Hold afstand
 • Vask og/eller sprit hænder ofte
 • Nys og/eller host i dit ærme
 • Bliv hjemme, hvis du har symptomer

På HVR gælder det desuden:

 • ALLE skal ride med handsker på
 • HUSK at vaske/spritte hænder, inden du går i stalden. Der er håndvask m. sæbe og sprit til venstre, lige indenfor stalddøren!!

Det er vigtigt at huske, at HVRs faciliteter ejes af Hvidovre Kommune, hvilket betyder, at vi - i modsætning til privatejede rideklubber, rideskoler og stalde - er underlagt Hvidovre Kommunes regler og retningslinjer. I skrivende stund har Bestyrelsen endnu ikke modtaget nærmere instrukser fra Hvidovre Kommune, men vi melder ud, hvis der sker ændringer, der får betydning for dagligdagen på HVR.

Vi i håber på forståelse og opbakning fra alle.
Det er vigtigt, at vi endnu en gang viser samfundssind, står sammen og gør vores bedste for at holde Corona'en fra døren.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Læs mere

Vil du gå til ridning?

NU er der åbnet for tilmelding til introduktionskursus eller prøvetime!

Vi får løbende mange forespørgsler til vores info-mail om, hvordan og hvornår man kan tilmelde sig selv eller sit barn til ridning. Det er vi glade for, så mange tak for det.

For at få en plads på et ridehold hos os, skal du først igennem enten et introduktionskursus eller en prøvetime. Det kan du læse meget mere om her.

I foråret måtte vi imidlertid sætte bremsen i for disse meget efterspurgte introduktionskurser og prøvetimer. Ventelisterne til vores ridehold var lange og Corona'en umuliggjorde, at vi kunne tage imod flere nye medlemmer - men nu er den nye holdstruktur på plads, vi har fået flere ridehold og derfor er vi nu heldigvis klar til at åbne for tilmeldingerne igen.

 Vi har ændret en smule på konceptet:

 • Du kan godt tilmelde dig uden at have en profil i vores medlemssystem, MEN hvis du efterfølgende vil på venteliste til vores ridehold, så skal du være oprettet i systemet. Vi anbefaler derfor, at du allerede nu oprette en profil. Det gør du toppen af siden, under  menupunktet "opret profil"
 • Profilen skal oprettes for den rytter, der skal tilmeldes intro.kursus eller prøvetime - hvis det er dit barn der vil gå til ridning, skal du oprette en profil til dit barn
 • Når du Har oprettet en profil, logger du ind via forsiden, i menupunktet øverst til højre
 • Du finder tilmeldingen til intro.kursus eller prøvetime her: https://hvr-rideklub.dk/events
 • Når du tilmelder dig selv (eller dit barn) vil du blive spurgt om dit/dit barns ride-kendskab. Dette skal sikre, at du/dit barn allerede på intro.kurset/prøvetimen så vidt muligt kommer til at ride sammen med andre, der matcher dig mht. alder og niveau
 • Du tilmelder dig ikke direkte til et dato-bestemt arrangement, men bliver skrevet på vores tilmeldingsliste
 • Du bliver inviteret til et dato-bestemt arrangement, når vi kan samle et hold på et passende antal ryttere på matchende niveau
 • Når du tilmelder dig, betaler du et tilmeldingsgebyr på kr. 50,-
 • Restbeløbet på kr 200,- betales v. endelig tilmelding til et dato-bestemt arrangement
 • Vær obs på, at intro.kurser og prøvetimer fortrinsvis afvikles på søndage

Når du er tilmeldt, beder vi om at du væbner dig med en smule tålmodighed. Når I først er tilmeldt, lover vi, at I ikke bliver glemt, selv om der muligvis går et stykke tid inden vi inviterer dig med på et dato-bestemt kursus eller prøvetime. Det er med andre ord ikke nødvendigt at skrive til info-mailen for at rykke for deltagelse - vi skal nok kontakte jer! Vi vurderer løbende de tilmeldte og vi håber at kunne gennemføre 1-2 arrangementer pr. måned.

På gensyn på HVR!

Læs mere

Find os her

Adresse

Avedøre Slettevej 7C, 2650 Hvidovre

Telefon

-