Velkommen til Hvidovre-Avedøre Rideklub - HVR - en aktiv rideklub i Hvidovre, med ryttere i alle aldre.

HVR drives af en 100% frivillig bestyrelse og 23 dedikerede ansatte

Stævne i weekenden

Lørdag d. 26. og søndag d. 27. spetember afholdes der klubmesterskab i dressur og spring på rideskolen.

Normalt er det en festlig begivenhed med mange tilskurer og ryttere både fra HVR og andre klubber. Ligesom med alt andet er i år helt anderledes pga corona, så vi bedre ALLE der ikke skal deltage i at holde sig væk fra rideskolen i den kommenden weekend, da vi max på være 50 personer samtidig på hele materiklen. 

Rideskolen er af samme årsag aflyst lørdag d. 26. september og alle ryttere har fået tilsendt en mail.

Der kommer mere information til de startende HVR ryttere i løbet af ugen.

Hvis man alligevel lyst til at komme og kigge skal det foregå via på cykelstien ved Stavnsbjergvej, som ikke er en del at rideklubbbens materikel. Hvis man opholder sig på cykelstien opfordre vi til at man holder afstand til andre tilskurer og viser hensyn til de cyklende og gående der benytter stien.

Vi beklager meget at det ikke kan blive de festlige dage som det plejer at være, men håber på forståelse, så vi kan afvikle stævnet inden for retningslinjerne.

Læs mere

NYE Corona-tiltag...

Forsamlingsforbuddet er sat ned til 50

Mandag d. 7. september blev der afholdt pressemøde, hvor det bl.a. blev meddelt, at forsamlingsforbuddet bliver sænket. Ganske kort tid efter fik Bestyrelsen meddelelse fra Hvidovre Kommune om, at forsamlingsforbuddet sænkes til 50 med øjeblikkelig virkning. Denne resteiktion gælder alle kommunens idrætsfaciliteter, herunder HVR, og gælder i foreløbig 14 dage.

50 kan lyde af mange for en klub som HVR og i det daglige burde det heller ikke være et problem - men husk at restriktionen gælder for HELE matriklen, så vi skal alle sammen være opmærksomme, når vi færdes på HVR.

Vi ta’r lige de gængse anvisninger én gang til:

 • Hold afstand
 • Vask og/eller sprit hænder ofte
 • Nys og/eller host i dit ærme
 • Bliv hjemme, hvis du har symptomer

For HVR gælder det desuden:

 • ALLE rider med handsker
 • Mød til tiden - kom ikke for sent, men absolut heller ikke for tidligt
 • BEGRÆNS antallet af hjælpere/gæster/ledsagere til det absolut nødvendige. Vi ser helst kun max. 1 voksen pr. barn. Selv om det er hyggeligt  at have mormor, onkler, søskende og venner som tilskuere på barrieren, så må det vente
 • BEGRÆNS dit ophold på HVR til det nødvendige: Når du er færdig med at ride og har ryddet op efter dig, så tag hjem
 • HUSK at vaske/spritte hænder, når du går i stalden

Vi håber I alle vil tage de forholdsregler, der skal til og vi melder selvfølgelig ud, lige så snart vi hører andet eller mere!

Mvh

BESTYRELSEN

Læs mere

Den er her endnu... Corona'en...

CORONA'en er stadig i blandt os og vi skal stadig tage vores forholdsregler!

Bestyrelsen er blevet orienteret om, at en klassekammerat til en af vores aktive ryttere er blevet testet positiv for Covid-19-virus. Det er således IKKE vores rytter, men et led længere ude i kæden. Vores rytter bliver testet i nærmeste fremtid og HVIS det skulle vise sig, at der er grund til bekymring, vil Bestyrelsen selvfølgelig straks informere om det.

Det giver god anledning til at huske alle på at CORONA'en desværre stadig florerer iblandt os og at vi stadig skal tage vores forholdsregler, ved at følge myndighedernes anvisninger:

 • Hold afstand
 • Vask og/eller sprit hænder ofte
 • Nys og/eller host i dit ærme
 • Bliv hjemme, hvis du har symptomer

For HVR gælder det desuden:

 • ALLE rider med handsker
 • Mød til tiden - kom ikke for sent, men absolut heller ikke for tidligt
 • Begræns antallet af gæster/ledsagere til det absolut nødvendige. Vi ser helst kun max. 1 voksen pr. barn. Selv om det er hyggeligt at have mormor, onkler, søskende og venner på barrieren, så er tiden bare ikke til det
 • Når du er færdig med at ride og har ryddet op efter dig, så tag hjem - selv om du har savnet dine ridevenner, så begræns dit ophold på HVR til det nødvendige
 • HUSK at vaske/spritte hænder, når du går i stalden (vi har desværre ved selvsyn konstateret at dette glemmes rigtig-rigtig tit..!!)

CORONA-kontrolbesøg

Vi har hørt fra flere sider, at myndighederne i den kommende tid vil intensivere kontrolbesøgene i bl.a. sportsklubber og på idrætsanlæg. Bestyrelsen gør selvfølgelig hvad vi kan, for at HVR kan blive "frikendt" ved et evt. kontrolbesøg, men vi kan ikke gøre det alene. Vi er afhængige af, at I alle er obs. på at følge myndighedernes anvisninger. Sker det ikke, kan vi risikere en bøde (som vil være en katastrofe for vores hårdt spændte økonomi) eller i yderste konsekvens en lukning... det vil vi blive rigtige kede af, så det skal vi da gøre alt for at undgå, ikke?

 

 

Læs mere

Ny rideskolestruktur, nye ridetider og ny holdplan

Ny rideskole pr. 1. september i år

Fra 1. september indfører vi en ny rideskolestruktur og en ny holdplan med nye ridetider:

 • Alle holdtider rykkes en smule, dog max. 30 min. Det betyder, at rideskoleundervisningen på hverdage starter kl. 15.30

 • Omrokeringen giver plads til flere minihold af 30 min. varighed og flere begynderhold af 45 min. varighed, så vi kan få plads til flere ryttere fra vores lange ventelister

 • Fremadrettet vil begynderhold ride i 45 min. i stedet for 1 time og antallet af ryttere sættes ned fra 8 til max 6 pr. hold. Undervisningen mere fokuseret og koncentreret end i dag og vil muligvis blive gennemført på forkortet bane (20 x 40/50 meter, i stedet for 20 x 60 meter) . Det reducerede antal ryttere giver underviseren bedre tid til den enkelte elev

 • Mini- og begynderhold lægges i forlængelse af hinanden, så hestene bliver brugt mere samlet. Da hestene overleveres direkte fra rytter til rytter, forkortes behovet for skridt-varm og skridt-af tid, så begynderrytterne får samlet set lige så meget effektiv rideundervisning i de 45 min. som de får i dag i 60 min.

 • Letøvede og øvede hold rider fortsat i 60 min.

 • I de seneste år har vi haft stor efterspørgsel på et begynderhold for voksne. Det får vi plads til mandag kl. 18:30 - 19:15. Vi forsøger derudover at få plads til endnu et letøvet hold for voksne, ugedag og tidspunkt er dog ikke hélt på plads endnu

 • De letøvede hold samles i to niveauer i stedet for 3: Letøvet 1 og Letøvet 2

 • Vi indfører "ryk-op" prøver, som rytterne skal gennemføre for at rykke op til næste niveau. Prøven skal sikre, at rytteren har den teoretiske/tekniske viden og praktiske færdigheder til at kunne rykke op til det næste niveau

 • Vi dropper hold-ventelisterne og indfører i stedet niveau-ventelister. Står du på en eller flere hold-ventelister i dag, bliver du selvfølgelig flyttet over på den niveau-venteliste, der matcher dine ønsker og ridefærdigheder, men hvis du allerede går til ridning i dag, skal du gennemføre "ryk-op" prøven inden du får tilbudt en ledig plads på næste holdniveau

 • Nyt tiltag: Foruden voksenridning oplever vi en stigende efterspørgsel på handicapridning. Som et forsøg tilbyder vi handicapridning, som afvikles samtidig med mini- og begynderholdene i den ledige del af ridehuset eller på udendørsbanerne. Handicapridning tilbydes ikke som et hold man kan melde sig på. Ridningen og undervisningen tager udgangpunkt i den enkelte rytters behov og aftales derfor direkte mellem Bestyrelen og rytteren eller dennes hjælper/værge. Hvis du vil vide mere om mulighederne, så skriv til info@hvr-rideklub.dk

 • Nyt tiltag: Vi ønsker at tilbyde et begrænset antal parter på vores elevheste. Det vil fungere sådan, at fredag bliver partdag. Parten skal være medlem af rideklubben og have plads på et af vores dressurhold. Partrytteren kan ride sin parthest 3 gange om måneden uden undervisning og en gang om måneden modtager man privatundervisning. Vores partryttere er som udgangspunkt de eneste, der får mulighed for at stille op til de udvidede klubstævner i dressur. Rytter og hest bliver matchet i samarbejde mellem RSU og evt. rytterens faste underviser. Hvis du ønsker at komme i betragtning til en part, så skriv til rsu@hvr-rideklub.dk

Holdplanen her på siden vil blive opdateret hurtigst muligt

Fra 1. september reguleres priserne:

 • Minihold, 30 minutter: kr. 260,- pr. måned, uanset alder
 • Begynderhold, 45 minutter: kr. 390,- pr. måned, uanset alder
 • Letøvet og øvet hold, 60 minutter: 520,- pr. måned, uanset alder
 • Spring og partridning: 560,- pr. måned, uanset alder 
 • Handicapridning: Ugedag, lektionslængde og pris aftales individuelt med Bestyrelsen

Har I spørgsmål, kan I henvende jer til info@hvr-rideklub.dk.

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn
BESTYRELSEN

Læs mere

Find os her

Adresse

Avedøre Slettevej 7c, 2650 Hvidovre

Telefon

-