Velkommen til Hvidovre-Avedøre Rideklub - HVR - Vi er en aktiv rideklub i Hvidovre, med ryttere i alle aldre. Hos os kan du gå til dressur, spring og voltigering!

Vi bliver ofte spurgt hvordan man kan komme til at gå til ridning her på HVR - det vil vi gerne fortælle mere om her!

HVR drives af en 100% frivillig bestyrelse og 23 dedikerede ansatte

 

Udvidet klubstævne d. 5.-6. juni

Stævne på HVR

Så er vi klar til årets første stævne, som bliver et udvidet klubstævne i dressur og spring d. 5.-6. juni, stævnet bliver afholdt såfremt at de gældende corona restriktioner tillader det.

Der er dressur lørdag d. 5. juni, det er muligt for øvet elevryttere at tilmelde sig såfremt der er en fornuftigt match.
Hvis man ønsker at deltage skal man sende en mail til staevne@hvr-rideklub.dk senest d. 23/5 med et hesteønske. 
Efter denne dato vil der blive kigget på hvilke match der giver meningen og man får derefter besked om man kan starte eller ej.

Søndag d. 6. juni er der spring og dette er kun forbehold de elevryttere der går på springholdet. 

Privat og part ryttere er selvfølgelig meget velkomne til at deltage i både spring og dressur og tilmeldingen skal ske via DRF Go.

Vi håber at corona tillader at afholde stævnet og håber på nogle rigtig dejlige stævnedage.

Læs mere

Mere genåbning af HVR

HVR er klar til næste fase af genåbningen

Mandag d. 10. maj åbner HVR for indendørsaktiviteter for voksne over  18 år

Genåbningen sker på følgende vilkår

Ridning indendørs, i ridehuset:

 • For børn og unge under 18 år gælder et forsamlingsloft på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.
 • For voksne over 18 år gælder et forsamlingsloft på 25 personer. Der er krav om coronapas

Ridning udendørs, på de tre baner:

 • Der gælder et forsamlingsloft på 75 personer
 • Forsamlingsmax-antallet omfatter alle, der deltager i samme aktivitet og omfatter både udøvere, trænere, dommere, tilskuere m.v.

 Forsamlingslofterne vil fremover følge de generelle forsamlingsforbud i forhold til indendørs og udendørs aktiviteter.

Coronapas

Som reglerne er nu, er det HVRs ansvar at tjekke for gyldigt coronapas* ved indendørs aktiviteter for vokse over 18 år.
Dette tjek kan/vil blive udført af enten HVRs ansatte (underviserne) eller af Bestyrelsen.
*coronapas = dokumentation for at du er færdigvaccineret, tidligere smittet eller testet negativ indenfor de seneste 72 timer.

Vores undervisere og frivillige er undtaget for kravet om Coronapas.

Nogle af jer har måske hørt, at to af idrættens hovedorganisationer (DGI og DIF) arbejderfor en mere fleksibel og tillidsbaseret løsning, hvor klubberne kan nøjes med at foretage stikprøvekontrol, mens ansvaret for at have et gyldigt coronapas placeres hos idrætsudøveren selv. Vi vender tilbage med mere information, når vi har hørt fra mere, men indtil da skal alle voksne over 18 åt kunne fremvise gyldigt Coronapas, når I færdes på HVR.

Det er endnu ikke er muligt at åbne rytterstuen, da "foreningshuse" stadig skal holdes lukket. Vi håber, at vi kan åbne denne sidste del af HVR v. næste genåbningsfase, d. 21. maj! Toiletterne på gangen vil selvfølgelig være åbne!

Afstands- og kvadratmeterregler

Der er indført nyt arealkrav: V. indendørs aktiviteter skal der være mindst 4 kvm. gulvareal pr. person. Alle tæller med, uanset om du er i sadlen, er tilskuer, underviser, dommer, el.lign.

Der skal holdes mindst 2 meters indbyrdes afstand og afstanden måles fra næse til næse. 

Hvis ridehuset eller banerne opdeles og der foregår flere aktiviteter samtidig, vil opdelingen være tydeligt afmærket (orange kegler). Grupperne holdes adskilt før, under og efter ridningen. Der vil være en dedikeret underviser pr. aktivitet, da en underviser må ikke undervise flere grupper samtidig.

Selv om vi alle har savnet hestene, holdkammeraterne og klublivet, skal vi stadig gå forsigtigt frem - Avedøre har lige været igennem en kedelig lokal nedlukning og vi skal sammen gøre vores for at det ikke sker igen. Derfor ta’r vi lige de generelle retningslinjer "en gang til for Prins Knud"

 • Alle bedes gøre deres ophold på HVR så kort som muligt, særligt i stalden
 • Der må max. være 1 voksen ledsager over 18 år pr. barn/junior
 • Det er en forudsætning, at den voksne ledsager er "nødvendig for at aktiviteten kan gennemføres". Dvs. at den voksne er nødvendig for at kunne hjælpe junioren med at håndtere hesten i stalden, sadle op og af eller fungere som trækker ifm. ridningen
 • ALLE skal vaske/spritte hænder inden man går i stalden. Der er håndsprit til rådighed på toiletterne og ved håndvasken i stalden
 • Alle skal ride med handsker
 • Alle over 12 år skal bære maske eller visir på HVR, undtagen når de er i sadlen ifm. rideundervisningen
 • Hvis du har sygdomssymptomer eller er i tvivl om du har være i nær kontakt med en Corona-smittet, SÅ BLIV HJEMME

Generelt anbefales det, at have ekstra fokus på hygiejne, mindske kontakten til andre og være OBS på symptomer.

Derudover henviser vi til de generelle retningslinjer, som du kan finde her:

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Næste fase af genåbningen indledes 21. maj - Bestyrelsen vender tilbage med mere info., lige så snart vi selv ved mere.

Pas godt på jer selv og hinanden - og velkommen tilbage på HVR
BESTYRELSEN

Læs mere

HVR genåbner mandag d. 3. maj!

Hej, søde medlemmer

Vi har i dag sendt en mail til jer, med en rigtig skøn nyhed - den får I også her:

HVR genåbner mandag d. 3. maj!

Tirsdag d. 27/4 skrev Hvidovre Kommune på sin hjemmeside: Tallene for Avedøre Sogn er nu på rette vej. Derfor kan vi åbne op for udendørs aktiviteter i idrætsforeningerne. Træningen skal selvfølgelig ske med overholdelse af alle gældende retningslinjer, som er en vigtig del i arbejdet med at få samfundet på rette kurs igen. 

Den besked var der mange HVR'ere, der læste og Bestyrelsen blev næsten lagt ned af henvendelser og spørgsmål om hvornår ridningen går i gang igen. Det forstår vi godt! Der er intet Bestyrelsen hellere ville, end at åbne hele butikken øjeblikkeligt...men... Kort forud for beskeden på Kommunens hjemmeside, havde Bestyrelsen fået en tilsvarende besked, men der var en del praktiske spørgmål, som manglede afklaring... Derfor gik Bestyrelsen tirsdag eftermiddag i gang med at søge svar på disse spørgsmål og uklarheder. Det kan I læse mere om dette her

Nu er de vigtigste brikker faldet på plads, så nu til det, I venter på!

Når HVR genåbner på mandag d. 3. maj, bliver det på følgende vilkår:

Børn og unge under 18 år

 • Der åbnes for ridning både udendørs og indendørs. Så længe vejret er til det, vil ridningen primært foregå på den lille udendørs ridebane
 • Det er slut med holddelingen - alle kan ride hver uge
 • Indendørs gælder et forsamlingsloft på max. 25 pers., ekskl. instruktør (se også "Særlige forhold" herunder)
 • Udendørs gælder et forsamlingsloft på max. 50 pers., ekskl. instruktør
 • Der må max. være 1 voksen ledsager over 18 år pr. barn
 • Det er en forudsætning, at den voksne er "nødvendig for at aktiviteten kan gennemføres". Dvs. at den voksne er nødvendig for at hjælpe juniorrytteren med at håndtere hesten i stalden, samt sadle op og af eller fungere som trækker ifm. ridningen
 • Hvis der rides i ridehuset, må der IKKE være voksne tilskuere over 18 år på barrieren, da ridehuset - formelt set - stadig er lukket for voksne over 18 år. Undtaget er, hvis den voksne er nødvendig, fx. som trækker for juniorrytteren, ref. ovenfor
 • Hvis der rides udendørs, tæller både ryttere og tilskuere/forældre med i forsamlingsmax. på de 50

Voksne over 18 år

 • Der åbnes kun for UDENdørsaktiviteter for alle voksne mellem 18 og 70
 • Ridehuset og stalden er INDENdørsfaciliteter, som skal holdes lukket, men vi har igen fået en ekstraordinær dispensation, så voksne mellem 18 og 70 kan gå i stalden
  Dispensationen er givet på betingelse af:
  • at der er så få voksne som muligt i stalden på samme tid, max et halvt hold
  • at opholdet skal gøres så kort som muligt
  • at der holdes ekstra god afstand

Derfor rides der fortsat med delte hold og holddelingen følger den plan, der blev sendt ud v. sidste genåbning, i begyndelsen af marts.

Særlige forhold

 • Rytterstuen holdes fortsat lukket, men der vil være adgang til toiletterne på gangen
 • Vi er (endnu) ikke blevet pålagt at voksne over 18 skal fremvise negativ coronatest eller coronapas, men det er muligvis på vej. Vi forventer selvfølgelig, at man følger myndighedernes anbefalinger om regelmæssig test 
 • Alle gældende restriktioner skal selvfølgelig overholdes. Det gælder bl.a. forsamlingslofterne, afstandskrav og kvadratmetermax.:
  • Max. 10 personer indendørs (generelt)
  • Max. 50 personer udendørs (generelt)
  • Max. 25 personer i forbindelse med INDENDØRS idræt for børn og unge under 18 år
  • Der skal altid holdes min. 1 meters afstand til andre, men det anbefales at øge til 2 meter
  • Uanset forsamlingsmax, skal der være mindst 4 kvm rum pr. person

Fælles for alle

 • Opholdet på HVR, særligt i stalden, skal gøres så kort som muligt
 • Du skal vaske/spritte hænder, inden du går i stalden
 • Du skal ride med handsker
 • Alle over 12 år skal bære maske eller visir på HVR, undtagen når de er i sadlen ifm. rideundervisningen

​​​​Allerede 6. maj indledes den næste genåbningsfase, men vi ved endnu ikke, hvad det kommer til at betyde for HVR. Vi er konstant i tæt dialog med Hvidovre Kommune, men heller ikke her kender man til fulde vilkårene for næste genåbningsfase. Vi orienterer jer, så snart vi ved mere. 

Hvis du har spørgsmål, så prøv at læse vores blog. Det kan være du finder svar her og hvis ikke, så prøv at vente et par dage, for bloggen opdateres løbende. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Bestyrelsen på info@hvr-rideklub.dk eller support@hvr-rideklub.dk

På gensyn og hjertelig velkommen tilbage!

Mvh
BESTYRELSEN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hvidovre-Avedøre Rideklub
indkalder til
Årlig, ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 1. juni 2021, kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i
Hvidovre-Avedøre Rideklub
Avedøre Slettevej 7C
2650 Hvidovre

Hvis det er muligt ift. CORONA-restriktioner og forsamlingsforbud, vil Generalforsamlingen blive afholdt i rytterstuen. Alternativt håber vi, at vejret bliver godt nok til at vi kan være på terrassen. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  Bestyrelsen indstiller Tina Foldager til dirigent og Iben Kæmpegaard til referent
   
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
  v. Formand Rikke Modell Nielsen
   
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020, samt budget for 2021, til godkendelse.
  Regnskab og budget fremlægges og kommenteres af Reg. Revisor Marianne Heller
   
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
   
 5. Behandling af indkomne forslag

  Bestyrelsen har følgende forslag: 
  Nedlæggelse af Rideskoleudvalget (RSU) og heraf ændring af vedtægternes § 8 og 8a:

  § 8: Funktionsbeskrivelser
  1. Der nedsættes tre primære udvalg. De primære udvalg; Rideskoleudvalg (RSU), Økonomiudvalg (ØKO) og Juniorudvalg (JU) skal besættes. De sekundære dannes og besættes ved behov. Funktionsbeskrivelser skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

  Ændres til:

  1. Der nedsættes to primære udvalg: Økonomiudvalg (ØKU) og Juniorudvalg (JU). Sekundære udvalg kan dannes og bemandes efter behov. Funktionsbeskrivelser for nedsatte udvalg skal godkendes og underskrives af Bestyrelsen.

  § 8, stk. 2 og stk. 3 er uændrede. 

  Primære udvalg

  § 8a Rideskoleudvalget (RSU)

  1. Rideskoleudvalget består af bestyrelsesformanden, 2 bestyrelsesmedlemmer samt en af kassererne. Hvis klubben har ansat en daglig leder af rideetablissementet, har denne sæde i rideskoleudvalget.

  2. Bestyrelsesmedlemmer, som er pårørende til en fastansat i klubben med et timetal på mere end gennemsnitligt 8 timer om ugen, eller selv er kontraktansat, uanset timetal, kan ikke have sæde i rideskoleudvalget.

  Ændres til:

  § 8a drift af rideklub og rideskole, herunder personaleansvar:

  1. Ansvaret for den samlede drift af rideklubben, herunder ansvaret for klubbens personale (undervisere og staldpersonale), hestehold, faciliteter, administration og kommunikation, m.v. varetages af den samlede Bestyrelse. Bestyrelsen kan vælge at opdele og fordele opgaverne blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

  2. Er der ansat en daglig leder, kan denne deltage i bestyrelsesmøderne, hvis det skønnes nødvendigt. Bestyrelsesmedlemmer, der er pårørende til en fastansat i klubben med et timetal på gennemsnitligt 8 timer om ugen, eller som selv er kontraktansat, uanset timetal, kan ikke have noget med samme personalegruppe at gøre, som man selv repræsenterer. Undtaget herfor er evt. daglig leder.

  Resten af § 8 er uændret.

  Forslag fra medlemmerne
  Ingen
   
 6. Valg af formand, når denne er på valg 
  Formandsposten er ikke på valg i 2021
   
 7. Valg af kasserer for en 2-årig periode:
  Johnny Berg er på valg og modtager genvalg
   
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
  Katrine Berg er på valg og modtager genvalg
  Mette Møland er på valg og modtager genvalg

  Natasha Rosenskjold er udtrådt af bestyrelsen. 
  Suppleant Mette Olaf Nielsen er indtrådt som bestyrelsesmedlem, frem til generalforsamlingen i 2022
   
 9. Valg af op til 3 suppleanter for 1 år.
  Bestyrelsen indstiller Sofie Visler og Sandra H. Meilstrup
  Der er derudover en vakant suppleantpost
   
 10. Valg af juniorudvalgsformand for 1 år:
  Bestyrelsen indstiller Emma Hansen
   
 11. Valg af registreret revisor:
  Bestyrelsen indstiller Bille & Buch-Andersen A/S, v. Marianne Ø. Heller
   
 12. Hædring af nye æresmedlemmer
   
 13. Eventuelt

Vel mødt, alle sammen!

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

Læs mere

Julen varede lige til Påske

Nu skal I høre historen om, hvad nogle af de 10.000,- kr. som nytårslotteriet indbragte, er blevet brugt til - og om den dag, julemanden - eller sadelmageren.dk - kom forbi og havde MANGE gaver med til hypperne!

Først skal I høre lidt om, hvad vi har brugt nogle af lotteripengene til:

Vi sætter velfærden for både heste og ryttere meget højt og hertil hører, at hver hest går med en god sadel, der er specielt tilpasset hesten. Det er godt for hesten, som undgår belastningsskader og godt for rytteren, der sidder bedre i en ordentlig sadel. En del af lotteripengene er derfor blevet brugt på at investere i gode 2nd-hand-sadler, som vores dygtige sadelmager har tilpasset. Ved at købe 2nd-hand er vi samtidig med til at genbruge materiellet og spare på ressourcerne - og så er de billigere i indkøb, også hvis man regner tilpasningen med.

Og så skal I høre lidt om vores julen-varer-lige-til-påske-gaveregn:

I slutningen af februar gik vores sadelmager, sadelmageren.dk, på Facebook med følgende opslag: 

"Vi er så heldige at komme hos nogle rideskoler, som virkelig sætter hestevelfærden højt på dagsordnen, men da coronakrisen og udgifterne for at opretholde velfærdsstandarden, med udskiftning til “nye” brugte sadler i bedre design, individuel tilpasning af hver enkelt hests sadel og behandlinger koster, vil vi gerne hjælpe hvor vi kan og forsøger derfor nu at indsamle det sidste udstyr de mangler til hestene inden børn og voksne igen kan få glæden af hestene.

SÅ! Hvis du ligger inde med 16”+ 17” dressur underlag (De mangler primært 17”) ,sikkerhedsbøjler, gjorde i alle størrelser og grimer i pony, Cob og Full, som du gerne vil forære til god sags tjeneste, så kan du indlevere tingene hos os i Taastrup og så sørger vi for at ‘vores’ rideskoler modtager tingene"

24. marts kom sadelmageren på besøg og medbragte et bjerg af nyt eller næsten-nyt udstyr, som var blevet doneret - det er rørende og meget glædeligt, at der er så mange gavmilde heste-entusiaster derude. Vi er MEGET GLADE og MEGET-MEGET TAKNEMMELIGE for den overvældende donation:

Vi siger MANGE TAK for de mange skønne ting!!
Tulle fik noget nyt bling-bling

 

Alie fik et helt nyt hovedtøj

 

På hestenes og resten af rideklubbens vegne:
TAK til sadelmageren.dk for jeres store opbakning og for vores gode samarbejde!

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Læs mere

Find os her

Adresse

Avedøre Slettevej 7C, 2650 Hvidovre

Telefon

-