Velkommen til Hvidovre-Avedøre Rideklub - HVR - en aktiv rideklub i Hvidovre, med ryttere i alle aldre.

HVR drives af en 100% frivillig bestyrelse og 23 dedikerede ansatte

Tak for de mange mails...

Hej alle sammen

Vi bliver bombarderet med mails i øjeblikket (hvilket helt OK, dejligt med engagerede medlemmer) og særligt to emner fylder meget:

 • Hvad tid der skal rides pr. 1. september
 • Undren over et abonnementstræk på kr. 0,-

Ang. ridetider pr. 1. september: Som anført i vores sidste nyhedsmail vil der i løbet af august blive sendt mail til alle hold med præcisering af de nye ridetider - så vær tålmodige lidt endnu, mere info. er på vej

Ang. abonnementstræk: Systemet har haft hikke og Supporten er på sagen. Umiddelbart ser ikke ud til at have nogen betydning, så se bare bort fra denne mail. Skulle der vise sig noget øv, vil I selvfølgelig høre fra Supporten

Læs mere

Ny rideskolestruktur, nye ridetider og ny holdplan

Ny rideskole pr. 1. september i år

Fra 1. september indfører vi en ny rideskolestruktur og en ny holdplan med nye ridetider:

 • Alle holdtider rykkes en smule, dog max. 30 min. Det betyder, at rideskoleundervisningen på hverdage starter kl. 15.30

 • Omrokeringen giver plads til flere minihold af 30 min. varighed og flere begynderhold af 45 min. varighed, så vi kan få plads til flere ryttere fra vores lange ventelister

 • Fremadrettet vil begynderhold ride i 45 min. i stedet for 1 time og antallet af ryttere sættes ned fra 8 til max 6 pr. hold. Undervisningen mere fokuseret og koncentreret end i dag og vil muligvis blive gennemført på forkortet bane (20 x 40/50 meter, i stedet for 20 x 60 meter) . Det reducerede antal ryttere giver underviseren bedre tid til den enkelte elev

 • Mini- og begynderhold lægges i forlængelse af hinanden, så hestene bliver brugt mere samlet. Da hestene overleveres direkte fra rytter til rytter, forkortes behovet for skridt-varm og skridt-af tid, så begynderrytterne får samlet set lige så meget effektiv rideundervisning i de 45 min. som de får i dag i 60 min.

 • Letøvede og øvede hold rider fortsat i 60 min.

 • I de seneste år har vi haft stor efterspørgsel på et begynderhold for voksne. Det får vi plads til mandag kl. 18:30 - 19:15. Vi forsøger derudover at få plads til endnu et letøvet hold for voksne, ugedag og tidspunkt er dog ikke hélt på plads endnu

 • De letøvede hold samles i to niveauer i stedet for 3: Letøvet 1 og Letøvet 2

 • Vi indfører "ryk-op" prøver, som rytterne skal gennemføre for at rykke op til næste niveau. Prøven skal sikre, at rytteren har den teoretiske/tekniske viden og praktiske færdigheder til at kunne rykke op til det næste niveau

 • Vi dropper hold-ventelisterne og indfører i stedet niveau-ventelister. Står du på en eller flere hold-ventelister i dag, bliver du selvfølgelig flyttet over på den niveau-venteliste, der matcher dine ønsker og ridefærdigheder, men hvis du allerede går til ridning i dag, skal du gennemføre "ryk-op" prøven inden du får tilbudt en ledig plads på næste holdniveau

 • Nyt tiltag: Foruden voksenridning oplever vi en stigende efterspørgsel på handicapridning. Som et forsøg tilbyder vi handicapridning, som afvikles samtidig med mini- og begynderholdene i den ledige del af ridehuset eller på udendørsbanerne. Handicapridning tilbydes ikke som et hold man kan melde sig på. Ridningen og undervisningen tager udgangpunkt i den enkelte rytters behov og aftales derfor direkte mellem Bestyrelen og rytteren eller dennes hjælper/værge. Hvis du vil vide mere om mulighederne, så skriv til info@hvr-rideklub.dk

 • Nyt tiltag: Vi ønsker at tilbyde et begrænset antal parter på vores elevheste. Det vil fungere sådan, at fredag bliver partdag. Parten skal være medlem af rideklubben og have plads på et af vores dressurhold. Partrytteren kan ride sin parthest 3 gange om måneden uden undervisning og en gang om måneden modtager man privatundervisning. Vores partryttere er som udgangspunkt de eneste, der får mulighed for at stille op til de udvidede klubstævner i dressur. Rytter og hest bliver matchet i samarbejde mellem RSU og evt. rytterens faste underviser. Hvis du ønsker at komme i betragtning til en part, så skriv til rsu@hvr-rideklub.dk

Holdplanen her på siden vil blive opdateret hurtigst muligt

Fra 1. september reguleres priserne:

 • Minihold, 30 minutter: kr. 260,- pr. måned, uanset alder
 • Begynderhold, 45 minutter: kr. 390,- pr. måned, uanset alder
 • Letøvet og øvet hold, 60 minutter: 520,- pr. måned, uanset alder
 • Spring og partridning: 560,- pr. måned, uanset alder 
 • Handicapridning: Ugedag, lektionslængde og pris aftales individuelt med Bestyrelsen

Har I spørgsmål, kan I henvende jer til info@hvr-rideklub.dk.

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn
BESTYRELSEN

Læs mere

Generalforsamling

Indbydelse til ordinær Generalforsamling, tirsdag d. 1. september 2020 kl. 19.00 i rytterstuen

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

    Bestyrelsen indstiller Tina Foldager til dirigent og Iben Kæmpegaard til referent.

 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Rikke Modell Nielsen

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Marianne Heller

     Budget for det kommende år fremlægges

 

4. Fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen forslår øget fra kr. 450,- til kr. 500,- for alle aktive

 

5. Behandling af indkomne forslag

 

 • Bestyrelsen har følgende forslag:
  • Ingen forslag fremkommet

 

 • Forslag fra medlemmerne:
  • Ingen forslag fremkommet til GF i marts.

 

6. Valg af formand

     Rikke M. Nielsen er på valg og modtager genvalg

 

7. Valg af en kasserer, for en 2-årig periode

    Therese Rasmussen er på valg og modtager genvalg

 

8. Valg af to 2-årige bestyrelsesmedlemmer

     Lotte Wriedt og Rikke Skovbjerg er på valg og begge modtager genvalg

 

9. Valg af 3 suppleanter for en 1-årig periode

     Bestyrelsen indstiller Sofie Visler, Natasha Rosenskjold og Sandra Meilstrup

 

10. Valg af juniorudvalgsformand

      Bestyrelsen indstiller Emma Hansen

 

11. Valg af registreret revisor

      Bestyrelsen indstiller Bille og Buch-Andersen A/S ved Marianne Ø. Heller

 

12. Hædring af nye Æresmedlemmer

 

13. Eventuelt

Læs mere

Find os her

Adresse

Avedøre Slettevej 7c, 2650 Hvidovre

Telefon

-