Velkommen til Hvidovre-Avedøre Rideklub - HVR - Vi er en aktiv rideklub i Hvidovre, med ryttere i alle aldre. Hos os kan du gå til dressur, spring og voltigering!

Vi bliver ofte spurgt hvordan man kan komme til at gå til ridning her på HVR - det vil vi gerne fortælle mere om her!

HVR drives af en 100% frivillig bestyrelse og 23 dedikerede ansatte

 

Genåbning af HVR

Det lysner... men...!

Efter Regeringens seneste udmelding d. 24. februar er vi sikre på, at I er ved at boble over af glæde ved udsigten til, at der åbnes lidt for forenings- og idrætslivet. 

Havde HVR været en fodboldklub var det enkelt og ligetil at hente boldene ud af skabet og genoptage spillet på en veltrimmet bane - så nemt går det bare ikke på HVR... der er nogle udfordringer og uafklarede spørgsmål som Bestyrelsen skal have på plads, inden vi kan komme med en udmelding om, hvordan og hvornår vi kan byde jer velkommen tilbage.

For forståelsens skyld vil vi dele de vigtigste af vores overvejelser, udfordringer og ubesvarede spørgsmål med jer:

  • Må vores elevryttere færdes i stalden? Det ved vi ikke endnu! V. sidste genåbning af udendørsidrætten blev det indskærpet at vores ridehus, rytterstue og STALD betragtes som indendørsfaciliteter, der skulle holdes lukket. Vi står nu i en tilsvarende situation og indtil vi får andet at vide, må Bestyrelsen opfatte denne definition og restriktion som gældende, Det giver selvsagt nogle udfordringer i forhold til klargøring, op- og afsadlning af hestene, hvis vi skal holde stalden lukket for vores elevryttere.
  • Kan der rides på udendørsbanerne på denne årstid? Da der kun er åbnet for udendørsidræt, skal alle rideskolehold afvikles på de udendørs baner. Efter sneen og tøvejret står de to store baner under vand, så der kan ikke rides på dem. Den lille bane er veldrænet, men den har også fået en del vand, så vi skal have afklaret om bunden kan bære 4-8 ekvipager i op til 6 timer om dagen, uden den bliver ødelagt.
  • Hvis det viser sig, at elevrytterne ikke har adgang til stalden, kan hestene så klargøres udendørs? Banerne er ikke det eneste, der er pløret og vådt - det er foldene også, så hestene er godt mudret til, når de kommer ind. Af hensyn til dyrevelfærden SKAL hestene på fold hver dag, ligesom de skal vaskes og strigles ordentligt inden ridningen. Det kræver en ekstraordinær indsats at få dem ordentlig rengjorte og rideklar. Vi har kun begrænsede ressourcer til ekstra personaletimer, så vi er afhængige af elevrytternes indsats. Mht. klargøring udenfor, så er der kun plads til 2-3 heste v. striglebommen, hvis vi skal overholde afstandskravet på 2 meter. Hestene kan godt være "vinterkåde" på denne årstid, så det er ikke forsvarligt, hvis vores børne- og juniorrytterne skal håndtere dem udendørs, uden hestekyndig voksenhjælp.
  • Kan underviseren klargøre hestene? Det er en mulighed, som vi tager med i overvejelserne. V. genåbningen i maj sidste år, sørgede underviserne for op- og afsadlning mellem holdene. Dengang blev holdene delt og ridetiden skåret lidt ned, bl.a. for at sikre, at underviserne havde tilstrækkelig tid mellem holdene.
  • Er det forsvarligt at ride udendørs om aftenen? Det bliver stadig mørkt omkring kl. 18.00 og selv om der er opsat godt lys på den lille bane, kan manglende lys blive en udfordring for de sene hold.
  • Er der andre bekymringer ved at ride udendørs lige nu? Vi ved, at hestene er meget "vinterfriske" på denne årstid, så det vil kræve lidt mere is i maven at ride udendørs, særligt for vores mini- og begynderryttere.
  • Kan vi ride i skoven, som alternativ til at ride på banerne - eller tilbyde en træk-tur "rundt om rideskolen? Nja, det kan vi sådan set godt, MEN vi skal huske, at uden for HVRs område gælder forsamlingsloftet på max. 5, inkl. underviser og trækkere.

Allerede inden pressemødet var Bestyrelsen i dialog med Hvidovre Kommune, men i skrivende stund mangler vi stadig svar/tilbagemeldinger på flere af vores henvendelser. Med udmeldingen om mulig genåbning vil vi lægge yderligere pres på og vi lover jer, at vi vender tilbage med en genåbningsplan så hurtigt som overhovedet muligt. 

Har du spørgsmål? Både til dette og til HVR og CORONA'en i det hele taget? Det kan vi godt forstå! Måske kan du finde svar i vores nye spørgsmål-og-svar-blog! Blogindlæggene er baseret på de spørgsmål og henvendelser, vi har fået gennem det sidste CORONA-år. I finder bloggen her. Blog-indlæggene er dynamiske, dvs. at de opdateres løbende.

Vi beder jer være tålmodige lidt endnu - MEN vi knokler på højtryk for at finde frem til en genåbningsløsning-version-2, der vil tilfredsstille så mange som overhovedet muligt!

Mvh 
Bestyrelsen
 

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 16. marts 2021, kl. 19.00

Hvis det er muligt ift. CORONA-restriktioner og forsamlingsforbud, vil Generalforsamlingen blive afholdt i rytterstuen på HVR, Avedøre Slettevej 7C, 2650 Hvidovre.

Hvis CORONA-restriktioner og forsamlingsforbud forhindrer, at Generalforsamlingen kan gennemføres ved fysisk fremmøde, vil Generalforsamlingen i stedet blive afholdt som onlinemøde via TEAMS eller anden onlineplatform.

Senest en uge før Generalforsamlingen, vil Bestyrelsen give skriftlig og endelig meddelelse om hvordan Generalforsamlingen vil blive gennemført.
 

Dagsorden:
 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Bestyrelsen indstiller Tina Foldager til dirigent og Iben Kæmpegaard til referent
 

2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. formand Rikke Modell Nielsen
 

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020, samt budget for 2021, til godkendelse.
Regnskab og budget fremlægges og kommenteres af Reg. Revisor Marianne Heller

4.   Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 

5.   Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har følgende forslag:
 

Nedlæggelse af Rideskoleudvalget (RSU) og heraf ændring af vedtægternes § 8 og 8a:

§ 8: Funktionsbeskrivelser 

1.   Der nedsættes tre primære udvalg. De primære udvalg; Rideskoleudvalg (RSU), Økonomiudvalg (ØKO) og Juniorudvalg (JU) skal besættes. De sekundære dannes og besættes ved behov. Funktionsbeskrivelser skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Ændres til:

1. Der nedsættes to primære udvalg: Økonomiudvalg (ØKU) og Juniorudvalg (JU). Sekundære udvalg kan dannes og bemandes efter behov. Funktionsbeskrivelser for nedsatte udvalg skal godkendes og underskrives af Bestyrelsen. 

§ 8, stk. 2 og stk. 3 er uændrede.
 

Primære udvalg

§ 8a Rideskoleudvalget (RSU)

1.   Rideskoleudvalget består af bestyrelsesformanden, 2 bestyrelsesmedlemmer samt en af kassererne. Hvis klubben har ansat en daglig leder af rideetablissementet, har denne sæde i rideskoleudvalget.

2.   Bestyrelsesmedlemmer, som er pårørende til en fastansat i klubben med et timetal på mere end gennemsnitligt 8 timer om ugen, eller selv er kontraktansat, uanset timetal, kan ikke have sæde i rideskoleudvalget.

Ændres til:

§ 8a drift af rideklub og rideskole, herunder personaleansvar:

1.   Ansvaret for den samlede drift af rideklubben, herunder ansvaret for klubbens personale (undervisere og staldpersonale), hestehold, faciliteter, administration og kommunikation, m.v. varetages af den samlede Bestyrelse. Bestyrelsen kan vælge at opdele og fordele opgaverne blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

2.   Er der ansat en daglig leder, kan denne deltage i bestyrelsesmøderne, hvis det skønnes nødvendigt.

3.   Bestyrelsesmedlemmer, der er pårørende til en fastansat i klubben med et timetal på gennemsnitligt 8 timer om ugen, eller som selv er kontraktansat, uanset timetal, kan ikke have noget med samme personalegruppe at gøre, som man selv repræsenterer. Undtaget herfor er evt. daglig leder.

Resten af § 8 er uændret.
 

Forslag fra medlemmerne: Ingen

 

6.   Valg af formand når denne er på valg:

Formandsposten er ikke på valg i 2021

 

7.   Valg af kasserer for en 2-årig periode:

Johnny Berg er på valg og modtager genvalg

 

8.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Katrine Berg er på valg og modtager genvalg

Mette Møland er på valg og modtager genvalg

 

Natasha Rosenskjold er udtrådt af bestyrelsen.

Suppleant Mette Olaf Nielsen er indtrådt som bestyrelsesmedlem, frem til generalforsamlingen i 2022

 

9.   Valg af op til 3 suppleanter for 1 år:

Bestyrelsen indstiller Sofie Visler og Sandra H. Meilstrup

Der er en vakant suppleantpost

 

10. Valg af juniorudvalgsformand for 1 år:

Bestyrelsen indstiller Emma Hansen 

 

11. Valg af registreret revisor:

Bestyrelsen indstiller Bille & Buch-Andersen A/S, v. Marianne Ø. Heller

 

12. Hædring af nye æresmedlemmer

 

13. Eventuelt

  

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

I finder indkaldelsen i som PDF-fil her

 

Læs mere

Sommeraktiviteter 2021

Sommeren 2021

Bestyrelsen har valgt at holde rideskolen åben i uge 26 på grund af den lange nedlukning i løbet af vinteren. Hestene går på sommerferie lørdag d. 3/7.Vi planlægger følgende aktiviteter i juli måned. Det er vigtigt at I læser kriterierne for de enkelte aktiviteter inden I tilmelder jer.


Uge 27

Hestene får en fortjent sommerferie uge, hvor de går på græs og samtidig bliver stalden vasket ned og vedligehold med maling og lignende.


Aktiv sommer i uge 28 og 29

Vi afholder Aktiv Sommer mandag til onsdag i uge 28 og 29. Aktiv Sommer er et tilbud gennem Hvidovre kommune, hvor børn der er bosat i Hvidovre kan prøve kræfter med forskellige sport og fritidsaktiviteter i sommerferien. Det er rideklubben der står for aktiviteterne og kommunen der står for tilmeldingen.

Da Aktiv Sommer ofte henvender sig til børn der aldrig har prøvet at ride før, har vi brug for hjælpere, der kan hjælpe med at sadle op og trække. Der kommer mere information senere, hvordan man kan tilmelde sig som hjælper.


3-dags miniridelejr uden overnatning i uge 28 (d. 15. til d. 17. juli).

Som de sidste par år afholder vi 3-dags ridelejr uden overnatning. Der vil være en masse aktiviteter både med og uden hest. Programmet et tilrettelagt til begynder og letøvede ryttere mellem 5-12 år. Man skal ikke nødvendigvis selv kunne sadle alle heste op, men må meget gerne prøve at have redet uden trækker.

Aktiviteterne foregår kun i dagstimerne fra kl. 9-15.
Tilmeldingen åbner d. 4/2 foregår via hjemmesiden og ridelejren koster 750 kr.

3-dags miniridelejr med overnatning i uge 29 (d. 22. til d. 24. juli)

Som noget nyt vil vi i år prøve at afholde en 3-dags ridelejr med overnatning. Der vil være en masse aktiviteter både med og uden hest. Programmet et tilrettelagt til begynder og letøvede ryttere mellem 8-12 år. Man skal ikke nødvendigvis selv kunne sadle alle heste op, men må meget gerne prøve at have redet uden trækker. Denne ridelejr er primært til de ryttere der har mod på at sove ude alene, men måske niveaumæssigt ikke er helt klar til den fulde uge.

Ankomst torsdag d. 22. kl. 9 og afhentning lørdag d. 24 kl. 15.
Tilmeldingen åbner d. 4/2 foregår via hjemmesiden og ridelejren koster 1800 kr.

 

Ridelejr, i uge 30 (søndag d. 25. juli klokken 17 til fredag d. 30. juli)

Som deltager af denne ridelejr skal man selv kunne strigle og sadle op og være tilmeldt et af vores letøvet eller øvet hold.

Vi overnatter i telte på græsplænen, lærer en masse om de forskellige ridedicipliner, som vi selvfølgelig også prøver. Nærmere information om dette vil komme senere.

Der skal i første omgang betales for et depositum og når vi kommer tættere på sommerferien vil der blive åbnet op for betaling af restbeløbet, samt ønske af hest, teltmakker og ligende.

Tilmeldingen åbner d. 4/2 foregår via hjemmesiden og hele ridelejren koster 3600 kr. Der betales et depositum på 1000 kr. ved tilmelding. Restbetalingen foregår herefter i juni.

 

Læs mere

Inspiration, glæde og stolthed i en CORONA-tid..!!

Vi i bestyrelsen, er SÅ glade og stolte af, at vores nye initiativ med quiz på Facebook har medført, at Dansk Ride Forbund, DRF, har valgt at dele ideen til inspiration for alle andre rideklubber i Danmark. Nyheden er både delt på Facebook og Instagram!

https://www.facebook.com/208462105886195/posts/3762423483823355/

Og som om at det ikke var nok, så har ridehesten.com også valgt at lave en artikel, som ligger på forsiden af deres hjemmeside! Denne artikel kan I læse her: https://www.ridehesten.com/nyheder/rideklub-er-kreative-under-nedlukningen/78260

Al denne positive interesse - sammen men store opbakning fra alle jer, kære medlemmer og jeres familier - gør os bare så glade! Det skal ikke være nogen hemmelighed at det varmer i en mørk tid og giver lyst til meget mere!

TAK

Læs mere

Find os her

Adresse

Avedøre Slettevej 7C, 2650 Hvidovre

Telefon

-