Generelt på HVR..

Da HVR ikke har faste kontortider, har vi fravalgt at have fastnettelefon. Klubbens eneste, officielle kommunikationsvej går derfor via info@hvr-rideklub.dk. Henvendelser via SMS, Messenger eller lignende besvares ikke. Vi frabeder os henvendelser på telefon, SMS eller Messenger direkte til HVR's ansatte, frivillige eller bestyrelse, med mindre det er indbyrdes aftalt på forhånd.