Udvalg

Vi kan kun anbefale at du tager del i udvalgsarbejdet på HVR. 

I udvalgene har alle samme medindflydelse, uanset om du er medlem af rideklubben eller ej. Af hensyn til klubbens og rideskolens drift skal visse udvalg bemandes af medlemmer af bestyrelsen. Alle udvalg skal have en formand/kontaktperson i bestyrelsen. Udvalgene har beføjelser inden for de funktionsbeskrivelser, der er fastsat af bestyrelsen.

Vil du være med i et udvalg? Så kontakt bestyrelsen på info@hvr-rideklub.dk eller udvalget via udvalgets egen mail. Der er ingen begrænsninger for hvor mange udvalg du kan være med i, så hvis du brænder for flere områder - og hvis du har tid til det - så er det bare om at springe til.

Bestyrelsen varetager i fællesskab alle driftmæssige opgaver

Dette omfatter bl.a.:

Opgaverne fordeles mellem bestyrelsens medlemmer og suppleanter, så der i langt de fleste tilfælde er to til at deles om en opgave - dels for at sparre med hinanden, dels så der er back-up og ingen opgaver "falder mellem stolene".
Du finder HVR's bestyrelse her - her kan du se, hvem der er hvem og hvem der varetager hvilke opgaver!
 

Økonomiudvalget/ØKU - vedtægtsbestemt

Alle medlemmer skal være medlemmer af bestyrelsen.

Hvis Hvidovre Kommune ønsker det, kan udvalget suppleres med en repræsentant, udpeget af kommunen.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Kontaktperson: Lotte Christiansen
Øvrige medlemmer: Johnny, Therese
Udvalget kan kontaktes på oko@hvr-rideklub.dk

Sportsudvalget/SPU

Udvalget varetager følgende opgaver:

Kontaktperson: Rikke Timmermann, Sofie Visler
Øvrige medlemmer: Sofie Rasmussen, Clara Sommer Jensen, JUNIOR
Udvalget kan kontaktes på: staevne@hvr-rideklub.dk

Event- og arrangementsudvalg/ARR

Udvalget varetager følgende opgaver:

Kontakt: Bestyrelsen
Medlemmer: Camilla Trolle-Hemmingsen, Katrine Berg, Mette Møland, Ida Mark Skovbjerg, Rikke Timmermann, Sofie W. Gärtner, Sofie Rasmussen, JUNIOR
Udvalget kan kontaktes på: arr@hvr-rideklub.dk

Kioskudvalget/KIOSK

Udvalget varetager følgende opgaver:

Kontaktperson: Therese Rasmussen
Øvrige medlemmer: Mette Møland, Mette Olaf Nielsen
Udvalget kan kontaktes på: oko@hvr-rideklub.dk

Kommunikation/KOM

Udvalget varetager følgende opgaver:

Kontaktperson: Mette Møland
Øvrige medlemmer: Ida Skovbjerg, Rikke Timmermann, JUNIOR (instagram)
Udvalget kan kontaktes på: info@hvr-rideklub.dk

Sponsorudvalget/SPONS

Udvalges kontaktperson skal være medlem af bestyrelsen. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Kontaktperson: Mette Olaf Nielsen
Øvrige medlemmer: Sofie Gärtner
Udvalget kan kontaktes på: spons@hvr-rideklub.dk 

Materiale- og facilitets udvalget/MAFA

Udvalges kontaktperson skal være medlem af bestyrelsen. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Arbejdet i MAFA-udvalget sker i tæt samarbejde med øvrige udvalg, ansatte og evt. daglig leder, hvis en sådan er ansat.

Kontaktperson: Johnny Berg
Øvrige medlemmer: Katrine Berg
Udvalget kan kontaktes på: info@hvr-rideklub.dk

Juniorudvalget/JUNIOR- vedtægtsbestemt

Udvalgets formand bliver valgt på generalforsamlingen blandt klubbens medlemmer.
Udvalget har en eller flere kontaktperson/er i bestyrelsen.
Udvalgets opgaver løses i tæt samarbejde med HVR's øvrige udvalg.
Medlemmerne i udvalget vælges blandt klubbens juniorer under 18 år.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Formand: Emma Hansen
Kontaktpersoner fra bestyrelsen: Rikke Timmermann
Medlemmer: - afventer næste møde -

Udvalget kan kontaktes på: junior@hvr-rideklub.dk