Udvalg

Vi kan kun anbefale at du tager del i udvalgsarbejdet på HVR. På den måde får du medindflydelse på klubbens aktiviteter og tiltag.

I udvalgene har alle samme medindflydelse, uanset om du er medlem, støttemedlem, forælder til et medlem eller har tilknytning til klubben på anden måde. Det er i udvalgene, at du (hvis du ikke er medlem af rideklubben) har mulighed for at få den indflydelse, som du f.eks. ikke har på generalforsamlingen.

Af hensyn til klubbens og rideskolens drift skal visse udvalg bemandes af medlemmer af bestyrelsen. I andre udvalg skal der blot være en kontaktperson i bestyrelsen, men som minimum skal udvalgsformanden være medlem af rideklubben.

Udvalgene har beføjelser inden for de funktionsbeskrivelser, der er fastsat af bestyrelsen.

Medlemmer til udvalgene hverves fortrinsvis på et medlemsmøde ca. 1 måned efter den ordinære generalforsamling, men det er selvfølgelig muligt at komme med i udvalgene på andre tidspunkter - du skal blot kontakte formanden for udvalget. Der er ingen begrænsninger for hvor mange udvalg du kan være med i, så hvis du brænder for flere områder - og hvis du har tid til det - så er det bare om at springe til.
 

Bestyrelsen varetager i fællesskab alle driftmæssige opgaver

Dette omfatter bl.a.:

Bestyrelsen kan vælge at fordele opgaverne mellem bestyrelsens medlemmer og suppleanter
Det tilstræbes, at der min. er to der deles om en opgave - dels for at kunne sparre med hinanden, dels så der er back-up og ingen opgaver "falder mellem stolene"
 

Økonomiudvalget/ØKU

Alle medlemmer skal være medlemmer af bestyrelsen.

Såfremt Hvidovre Kommune ønsker det, kan udvalget suppleres med en repræsentant, som er udpeget af kommunen. Kassereren for rideklubben er 1. kasserer og varetager rideklubbens regnskab. Kassereren for rideskolen er 2. kasserer og varetager rideskolens regnskab.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Formand: Rikke M.N.
Øvrige medlemmer: Johnny, Therese, Rikke M.S.
Udvalget kan kontaktes på oko@hvr-rideklub.dk
 

Sponsorudvalget/SPONS

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen og formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Formand: Mette O.N
Øvrige medlemmer: Mette M
Udvalget kan kontaktes på: spons@hvr-rideklub.dk 
 

Kioskudvalget/KIOSK

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen og formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Kioskens regnskab skal tilrettelægges efter økonomiudvalgets retningslinjer og skal til enhver tid kunne kontrolleres af økonomiudvalget.

Formand: Therese
Øvrige medlemmer: Mette M., Mette O.N. og Sandra Meilstrup
 

Sportsudvalget/SPU

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen og formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Formand: Sofie
Øvrige medlemmer: Ida, Katrine, Louise, Mette M. og Mette O.N.
Udvalget kan kontaktes på: staevne@hvr-rideklub.dk
 

Materiale- og facilitets udvalget/MAFA

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen og formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Arbejdet i MAFA-udvalget sker i tæt samarbejde med øvrige udvalg, ansatte og evt. daglig leder, hvis en sådan er ansat.

Formand: Johnny
Øvrige medlemmer: Katrine og Sandra Meilstrup
 

Juniorudvalget/JU

Udvalgets formand bliver valgt på generalforsamlingen blandt klubbens medlemmer.
Udvalget har en eller flere kontaktperson/er i bestyrelsen.
Udvalgets opgaver løses i tæt samarbejde med HVR's øvrige udvalg.
Medlemmerne i udvalget vælges blandt klubbens juniorer under 18 år.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Formand: Emma Hansen
Kontaktpersoner fra bestyrelsen: Ida og Louise

Medlemmer: - afventer næste møde -

Udvalget kan kontaktes på: junior@hvr-rideklub.dk