Udvalg

Vi kan kun anbefale, at du tager del i udvalgsarbejdet på HVR. På den måde får du medindflydelse på klubbens aktiviteter og tiltag.

I udvalgene har alle samme medindflydelse, uanset om du er medlem, støttemedlem, forælder til et medlem eller har tilknytning til klubben på anden måde. Det er i udvalgene, at du - som ikke-medlem - har mulighed for at få den indflydelse, som du f.eks. ikke har på generalforsamlingen.

Af hensyn til klubbens og rideskolens drift skal visse udvalg bemandes af medlemmer af bestyrelsen. I andre udvalg skal der blot være en kontaktperson i bestyrelsen, men som minimum skal udvalgsformanden være medlem af rideklubben.

Udvalgene har beføjelser inden for de funktionsbeskrivelser, der er fastsat af bestyrelsen.

Medlemmer til udvalgene hverves primært på et medlemsmøde ca. 1 måned efter den ordinære generalforsamling, men det er selvfølgelig muligt at komme  i udvalgene på andre tidspunkter - du skal blot kontakte formanden for udvalget. Der er ingen begrænsninger for hvor mange udvalg du kan være med i, så hvis du brænder for flere områder - og hvis du har tid til det - så er det bare om at springe til.

 

Rideskoleudvalg/RSU

Alle medlemmer skal være medlemmer af bestyrelsen. Evt. driftsleder har sæde i udvalget, men har ikke stemmeret.

Udvalget varetager følgende opgaver:

I fravær af en driftsleder varetager udvalget den almene, daglige drift af rideskolen, herunder:

Formand: Therese

Medlemmer: Rikke M.N, Rikke M.S., Mette, Sofie og Therese

 

Økonomiudvalget/ØKU

Alle medlemmer skal være medlemmer af bestyrelsen.

Såfremt Hvidovre Kommune ønsker det, kan udvalget suppleres med en repræsentant, som er udpeget af kommunen. Kassereren for rideklubben er 1. kasserer og varetager rideklubbens regnskab. Kassereren for rideskolen er 2. kasserer og varetager rideskolens regnskab.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Formand: Rikke M.N.

Medlemmer: Johnny, Therese og Rikke M.N.

Udvalget kan kontaktes på oko@hvr-rideklub.dk

 

Sponsorudvalget/SPONS

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen og formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Formand: Natasha

Medlemmer: Natasha

Udvalget kan kontaktes på: spons@hvr-rideklub.dk 

 

Kioskudvalget/KIOSK

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen og formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Kioskens regnskab skal tilrettelægges efter økonomiudvalgets retningslinjer og skal til enhver tid kunne kontrolleres af økonomiudvalget.

Formand: Therese

Medlemmer: Lotte, Mette og Therese

 

Sports- og privatrytterudvalget/SPU

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen og formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Formand: Sofie

Medlemmer: Rikke M.N., Rikke M.S., Natasha, Iben K, Louise J og Sofie

Udvalget kan kontaktes på: staevne@hvr-rideklub.dk

 

Materiale- og facilitets udvalget/MAFA

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen og formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Arbejdet i MAFA-udvalget sker i tæt samarbejde med øvrige udvalg, ansatte og evt. daglig leder, hvis en sådan er ansat.

Formand: Johnny

 

2020-udvalg

Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen og formanden skal være medlem af klubben. Øvrige medlemmer kan være frivillige.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Formand: HVR bestyrelsen

Kontaktperson for bestyrelsen: Johnny

Medlemmer: Johnny, Rikke M.N. og Birte

 

Juniorudvalget/JU

Udvalgets formand bliver valgt på generalforsamlingen blandt klubbens medlemmer. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen. Medlemmerne i udvalget vælges blandt klubbens juniorer under 18 år.

Udvalget varetager følgende opgaver:

Formand: Celina K.

Kontaktperson fra bestyrelsen: Rikke M. S.

Medlemmer: - afventer næste møde -

Udvalget kan kontaktes på: junior@hvr-rideklub.d