Regnskaber

På den årlige generalforsamling fremlægges både det reviderede regnskabet for det forgangne år og budgettet for det kommende år.
Regnskab og budget fremlægges og kommenteres af klubbens autoriserede revisor.

Her kan du finde de seneste års reviderede regnskaber:

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2019

Årsregnskab 2018

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2016

Hvis du har spørgsmål til regnskaberne, så send en mail til oko@hvr-rideklub