Bestemmelser for HVR's klubmesterskaber

Klubmesterskabet vil blive afholdt over én weekend, med spring den ene dag og dressur den anden, altså vil mesterskabet blive afgjort på baggrund af én start.

Der skal min. være 3 tilmeldte ekvipager i den enkelte disciplin, for at mesterskabet i den disciplin bliver afviklet.

Ryttere skal være medlem af klubben og have været dette i min. 2 måneder inden mesterskabet.

Rideskoleryttere må deltage i mesterskabet på lige fod med øvrige medlemmer i klubben.

En pony må kun starte som enten hest eller pony i klubmesterskabet. Dette gælder dog KUN for ponyer, der IKKE er blevet officielt målt af en af DRF’s ponymålere. Startes en pony således i et ponyklubmesterskab, kan en anden rytter ikke også deltage på ponyen i et mesterskab for heste. Ponyer der er blevet officielt målt, må KUN starte som ponyer (med mindre ponyen er opklasset til hest).

Såfremt der ved et stævne, hvor et givent klubmesterskab afvikles, er begrænsning på max. antal starter, SKAL HVR-ryttere – der ønsker at deltage i mesterskabet – have førsteprioritet til alle klasser ved stævnet. Dette gælder dog kun for rettidigt tilmeldte ryttere. Ryttere der efteranmelder, vil blive prioriteret efter ”først-til-mølle ”-princippet, og det skal respekteres, hvis tidsplanen ikke tillader efteranmeldelser.

Der kåres 2 klubmestre for hver disciplin (dressur/pony, dressur/hest, spring/pony og spring/hest). Det vil sige, at der i alt er 4 ekvipager, der bliver hædret med speciel Rosette, underlag og evt. sponsor præmier.

Derudover vil der være speciel Rosette til nr. 2 og 3.

Dressur

Klasser i dressur:

For heste: LC1-LA6
For pony: LC1-LA4

Udelukkelser jf. Dansk Rideforbunds OUT-regler.

Vinderen er den ekvipage, der rider til den højeste procent (4 decimaler). Ved lige placering vil det være den ekvipage, der har fået højeste point i punktet ”rytteren” under det samlede indtryk, der vinder. Er de stadig lige, er det den, der har redet det højeste program, der vinder. Er der fortsat ligestilling vil ekvipagerne være lige placeret.

Spring

Klasser i spring:

For heste: LG-LA**
For pony: LX (60 cm)-LA**

Udelukkelser jf. Dansk Rideforbunds OUT-regler, dog er LA** åben for alle.

Mesterskabet vil blive afviklet i en mesterskabsklasse, således alle rider samme bane. Ved lige placering ses dernæst på hovedrunden. Er der stadig lige placering vil det være den ekvipage, der har redet den højeste klasse.