Når man går til ridning på HVR...

... så går man ikke "bare" til ridning for at få maximal tid i sadlen og vilde galopture! 

At gå til ridning er meget andet og mere end det og her på HVR går man ikke til ridning - man går til HEST! Med det menes, at vi har en helhedsorienteret tilgang til dét, at have med heste at gøre. Når man vælger at gå til hest, har man valgt en sport, hvor vores vigtigste sportsredskab - hesten - har et sind og en personlighed og det kræver andet og mere end blot at møde op, sætte sig i sadlen og sætte i gang. At gå til hest handler også om nærkontakt med hesten i stalden, korrekt pleje og striglning, samt vedligehold af udstyr. Derfor vil det ske, at ridningen lejlighedsvist erstattes af teori, uden heste.

Du kan ikke forvente, at få den samme hest hver gang og det er ikke alle rideskoleelever får lov at ride alle heste. Hestene fordeles af underviseren efter dennes skøn og under hensyntagen til  rideskolens samlede drift.

Vi forventer, at alle tager aktivt del i at løse de daglige praktiske opgaver. I stalden er det f.eks. at feje staldgangen, sørge for at sadler og hovedtøj hænges korrekt på plads, sætte striglespande på plads, slå sadelbomme ned, tjekke grimer... rider du på dagens sidste hold, forventer vi også, at du hjælper med at lukke hestene på natfold om sommeren og give natfoder/wrap om vinteren. 

På HVR ligger det primære fokus på dressur-undervisningen, men vi tilbyder også spring (kun for HVR's egne ryttere, der min. går på letøvet dressurhold), kæphest, voltigering og para-ridning for ryttere med fysiske eller psykiske udfordringer/handicap.

Du kan læse mere om vores rideundervisning her:

Dressur

Springning

Kæphest

Voltigering

Para-ridning (handicap) - denne side er under opbygning, kontakt os på info@hvr-rideklub.dk for at høre nærmere.