Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for drift af både rideklub og rideskole. Bestyrelsen består af 100% frivillige kræfter, der vælges v. almindeligt flertal på den årlige generalforsamling.
Det er formanden og de to kasserer, der i fællesskab tegner foreningen, juridisk såvel som økonomisk.

Rikke M.N.
Formand, aktiv partrytter, underviser
Bestyrelsesopgaver: Tegningsberettiget, økonomi, leverandørkontakt og kontakt til Hvidovre Kommune. Heste, hestevelfærd, tilsyn med hestene (smed, dyrlæge, sadelmager, m.v.), info-mail
Udvalg: ØKU

Johnny
Kasserer, rideklubben
Bestyrelsesopgaver: Tegningsberettiget, økonomi, lønafregning, leverandørkontakt og kontakt til Hvidovre Kommune. Tilsynsførende, ansvarlig for materialer og faciliteter
Udvalg: MAFA, ØKU

Katrine
Bestyrelsesmedlem, aktiv rideskolerytter, underviser
Bestyrelsesopgaver: Heste hestevelfærd, tilsyn (smed, dyrlæge, sadelmager, m.v.), kontakt m. underviserne. Intro.kurser og prøvetimer.
Udvalg: SPU

Mette M.
Bestyrelsesmedlem, aktiv rideskolerytter, juniorryttermor
Bestyrelsesopgaver: PR/kommunikation, hjemmeside og sociale medier. Support ifm. medlemssystem, support-og info-mail. Intro.kurser og prøvetimer, udlejning af skabe (i samarbejde m. MAFA)
Udvalg: SPU, KIOSK, kontakt til JUNIOR

Mette O.N.
Bestyrelsesmedlem, privatrytter (ejer af Dancing Queen)
Bestyrelsesopgaver: Sponsorater, ansøgning af fonds- og støttepuljer/midler, coronapuljer, kompensationsordninger, m.v. Drift af stald (hverdage), personale og APV
Udvalg: SPONS, SPU

Rikke M.S.
Næstformand, aktiv partrytter, underviser
Bestyrelsesopgave: Drift af stald (weekendpiger)
Udvalg: SPU

Therese
Kasserer, rideskolen
Bestyrelsesopgaver: Tegningsberettiget, økonomi, leverandørkontakt, drift af stald (hverdage), APV- og personaleforhold
Udvalg: KIOSK

Suppleanter:

Ida 
Suppleant, aktiv rideskolerytter
Bestyrelsesopgaver: Info-mail
Udvalg:

Louise 
Suppleant, privatrytter
Bestyrelsesopgaver: Info-mail
Udvalg: JUNIOR

Sofie 
Suppleant, sekretær, privatrytter
Bestyrelsesopgaver: Kontakt m. underviserne, stævner/stævneafholdelse, info-mail
Udvalg: SPU