Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for drift af både rideklub og rideskole.
Bestyrelsen består af 100 % frivillige kræfter, der vælges v. almindeligt flertal på den årlige generalforsamling.
Formanden og de to kasserer tegner i fællesskab foreningen, juridisk og økonomisk.

Bestyrelsesmedlemmer: 

Lotte Christiansen
Formand, rideskolerytter
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: ØKU

Camilla Trolle-Hemmingsen
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesopgaver: 

Udvalg: ARR

Johnny Berg
Kasserer, rideklubben
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: MAFA, ØKU

Katrine Berg Jørgensen
Bestyrelsesmedlem, rideskolerytter, underviservikar
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: ARR, MAFA

Mette Møland
Næstformand, rideskolerytter
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: ARR, KOM, KIOSK

Mette Olaf Nielsen
Bestyrelsesmedlem, privatrytter (ejer af Dancing Queen)
Bestyrelsesopgaver: 

Udvalg: SPONS, ARR, KIOSK

Therese Rasmussen
Kasserer, rideskolen
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: ØKU, KIOSK

Suppleanter: 

Ida Mark Skovbjerg
Rideskole- og privatrytter (part på Daisy)
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: ARR, KOM

Rikke Timmermann
Rideskole- og partrytter
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: SPU, ARR, KOM, JUNIOR

Sofie W. Gärtner
Privatrytter
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: SPONS, ARR

Kontakt bestyrelsen HER