Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for drift af både rideklub og rideskole. Bestyrelsen består af 100% frivillige kræfter, der vælges v. almindeligt flertal på den årlige generalforsamling.
Det er formanden og de to kasserer, der i fællesskab tegner foreningen, juridisk såvel som økonomisk.

Rikke M.N.
Formand, privatrytter (ejer af Birk)
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: ØKU, SPU

Johnny
Kasserer, rideklubben
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: MAFA, ØKU

Katrine
Bestyrelsesmedlem, aktiv rideskolerytter, underviservikar
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: SPU

Mette M.
Bestyrelsesmedlem, aktiv rideskolerytter, juniorryttermor
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: SPU, KIOSK, SPONS

Mette O.N.
Bestyrelsesmedlem, privatrytter (ejer af Dancing Queen)
Bestyrelsesopgaver: 

Udvalg: SPONS, SPU

Rikke M.S.
Næstformand, privatrytter (ejer af Daisy)
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: SPU

Therese
Kasserer, rideskolen
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: ØKU, KIOSK

Suppleanter:

Emmy 
Privatrytter (ejer af Dialog), handicapunderviser
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: 

Ida 
Aktiv rideskolerytter
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: SPU, JUNIOR

Louise 
Privatrytter, sekrætær
Bestyrelsesopgaver:

Udvalg: SPU, JUNIOR