Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for drift af både rideklub og rideskole. Bestyrelsen består af 100% frivillige kræfter, der vælges v. almindeligt flertal på den årlige generalforsamling.

Det er formanden og de to kasserer, der i fællesskab tegner foreningen, juridisk såvel som økonomisk.

Rikke M.N.
Formand, aktiv partrytter, underviser
Bestyrelsesopgaver: Tegningsberettiget, økonomi, leverandørkontakt, kontakt til Hvidovre Kommune, heste, hestevelfærd, tilsyn med hestene (smed, dyrlæge, sadelmager, m.v.), drift af stald (hverdage), info-mailen
Udvalg: RSU, ØKU

Johnny
Kasserer, rideklubben
Bestyrelsesopgaver: Tegningsberettiget, økonomi, leverandørkontakt, kontakt til Hvidovre Kommune, lønafregning
Udvalg: MAFA, ØKU

Katrine
Bestyrelsesmedlem, aktiv rideskolerytter, underviser
Bestyrelsesopgaver: Heste; hestevelfærd, tilsyn (smed, dyrlæge, sadelmager, m.v.), kontakt m. undervisere
Udvalg: SPU

Mette M.
Bestyrelsesmedlem, aktiv rideskolerytter, juniorryttermor, underviservikar
Bestyrelsesopgaver: PR og kommunikation (info- og supportmail), hjemmeside og sociale medier, medlemssystem, udlejning af skabe
Udvalg: SPU, KIOSK, kontakt til JUNIOR

Natasha
Bestyrelsesmedlem, privatrytter
Bestyrelsesopgaver: PR og kommunikation (info- og supportmail), hjemmeside, sociale medier, drift af stald (weekendpiger), kontakt til driftansvarlig og pensionærer
Udvalg: SPONS

Rikke M.S.
Næstformand, aktiv partrytter, underviser
Bestyrelsesopgave: Drift af stald (weekendpiger)
Udvalg: RSU

Therese
Kasserer, rideskolen
Bestyrelsesopgaver: Tegningsberettiget, økonomi, leverandørkontakt, drift af stald (hverdage), APV- og personale
Udvalg: RSU, KIOSK

Mette O.N.
Suppleant, privatrytter/pensionær (ejer af Dragonfly)
Bestyrelsesopgaver: Drift af stald (hverdage), APV
Udvalg: SPONS, SPU

Sandra
Suppleant, juniorryttermor til to juniorryttere
Bestyrelsesopgaver: PR og kommunikation (info- og supportmail), hjemmeside, sociale medier, kontakt m. undervisere
Udvalg: MAFA, KIOSK, kontakt til JUNIOR

Sofie 
Suppleant, sekretær, privatrytter
Bestyrelsesopgaver: Kontakt m. undervisere
Udvalg: RSU, SPU