HVR’s fællesskabsregler

På HVR prioriterer vi klubånd, fællesskab, menneskelig respekt, rummelighed, hestevelfærd og hensyn til klubbens medlemmer og heste over alt andet.

HVR skal være et trygt og godt sted at færdes for ALLE. På HVR accepterer vi derfor ikke mobning, chikane, dårlig og usportslig opførsel, sladder og bagtaleri - dette gælder både på HVR's matrikel og på de Sociale Medier. Vi accepterer heller ikke voldsom adfærd overfor mennesker, heste eller andre dyr.

På HVR vil vi gerne passe godt på både mennesker, dyr, faciliteter og materialer. Udover at opføre sig ordentligt, skal man behandle vores materiel og faciliteter ordentligt.

Bestyrelsen og samtlige medarbejdere og frivillige på HVR er forpligtet til at gribe ind overfor alle former for misbrug af heste, materiel eller faciliteter, samt dårlig opførsel, aggression, mobning, chikane, usportslig opførsel eller unfair konkurrence.

HVR’s materiel må kun må bruges efter hensigten. Alle rydder op efter sig selv og lægger/stiller ting tilbage på plads efter brug. Er man i tvivl - fx om, hvordan en sadel eller hovedtøj hænges korrekt på plads – så spørg.

Bestyrelse, medarbejdere og frivillige på HVR forventes at:

HVR’s undervisere forventes desuden at:

HVR’s medlemmer, deres ledsagere, pårørende og gæster forventes at:

Hvis HVR’s regler og anvisninger ikke respekteres, kan Bestyrelsen, på et bestyrelsesmøde, træffe beslutning om, at give både ansatte, frivillige, medlemmer og deres ledsagere/pårørende en advarsel, med henstilling til at den utilsigtede adfærd øjeblikket ændres.
 
Ved gentagelsestilfælde har Bestyrelsen mulighed for, på et bestyrelsesmøde, at træffe beslutning om at afskedige eller bortvise den, der udviser dårlig adfærd, uanset om det er en ansat, en frivillig eller et medlem, ligesom der kan træffes beslutning om at meddele gæster og pårørende, at deres besøg/tilstedeværelse på HVR er uønsket.