Åbningstider


Åbningstider, STALDEN (rideskolen)

Stalden åbner 30 min. inden det første rideskolehold starter undervisning og lukker 30 min. efter sidste rideskoletime.

Som rideskolerytter må du kun opholde sig i stalden i dette tidsrum, da hestene skal have ro og lov til at slappe af når de ikke er “på arbejde”. Dette gælder også når hestene er på fold/sommergræs.

Lukketiderne gælder kun for eleverne på rideskolen.

Privatryttere/pensionærer har adgang til stalden mellem 08.00 og 22.00, alle ugens dage.

Åbningtider, RYTTERSTUEN

Der er adgang til toiletterne i gangen fra kl. 08.00 og 22.00.

Rytterstuen og køkkenet er åben i forbindelse med rideskolen. Vi henstiller til, at ALLE medvirker til at holde orden og at ALLE rydder op efter sig selv!! 

Lukkedage i 2022:

Nytårsdag, 1. januar
Skærtorsdag, 14. april
Langfredag, 15. april
Påskedag, søndag d. 17. april
2. påskedag, mandag d. 18. april
Store Bededag, fredag d. 13. maj
Kristi Himmelfartsdag, torsdag d.  26. maj
Pinsedag, søndag d. 5. juni
2. pinsedag, mandag d. 6. juni
SOMMERFERIELUKKET fra og med mandag d. 27/6, til og med søndag d. 31/7 *
- rideskolen starter igen mandag d. 1. august.
JULEFERIELUKKET, fra og med juleaftensdag d. 24. december, til og med søndag d. 1. januar 2023 *

* Der afholdes forskellige aktiviteter i sommer- og juleferien, fx ridelejre, lej-en-hest, m.m.
Nærmere information vil blive annonceret her på siden og i HVR's lukkede medlemsgruppe på Facebook

Rideskolen holder LUKKET, når der afholdes stævner!
Det sker også at rideskoleundervisningen bliver aflyst ved særlige arrangementer. I så fald sendes der mails med info. til de berørte hold.

BEMÆRK: Lukkedagene gælder udelukkende for rideskolen. Ridehuset, ridebanerne og de øvrige faciliteter vil som udgangspunkt være til fri afbenyttelse for ridehuskortholder i åbningstiden, med mindre andet er meldt ud.