Midler fra #Aktivsammenhverforsig-puljen

Vi er så heldige at modtage støtte fra #Aktivsammenhverforsig-puljen. Vi er så glade for at distrikt 1 har valgt at støtte os så der kan blive indkøbt nye cavaletti og soft bomme til klubben.

 

#Aktivsammenhverforsig er skabt af Dansk Ride Forbund og Trolle Campany og har til formål at hjælpe elevskoler i forbindelse med Covid-19. Elevskoler i hele landet kunne søge fra 5.000-30.000 til diverse investeringer i elevskolen, de søgte midler kunne ikke bruge til daglig drift.

 

Vi valgte som sagt at søge om midler til nye cavaletti og soft bomme, som vi glæder os rigtig meget til at indkøbe om implementere i elevskolen.

 

En stor tak til DRF og Trolle Company for initiativet og til alle sponsorer der har støttet op om konceptet.