Generalforsamling

Indbydelse til ordinær Generalforsamling, tirsdag d. 1. september 2020 kl. 19.00 i rytterstuen

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

    Bestyrelsen indstiller Tina Foldager til dirigent og Iben Kæmpegaard til referent.

 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Rikke Modell Nielsen

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Marianne Heller

     Budget for det kommende år fremlægges

 

4. Fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen forslår øget fra kr. 450,- til kr. 500,- for alle aktive

 

5. Behandling af indkomne forslag

 

 

 

6. Valg af formand

     Rikke M. Nielsen er på valg og modtager genvalg

 

7. Valg af en kasserer, for en 2-årig periode

    Therese Rasmussen er på valg og modtager genvalg

 

8. Valg af to 2-årige bestyrelsesmedlemmer

     Lotte Wriedt og Rikke Skovbjerg er på valg og begge modtager genvalg

 

9. Valg af 3 suppleanter for en 1-årig periode

     Bestyrelsen indstiller Sofie Visler, Natasha Rosenskjold og Sandra Meilstrup

 

10. Valg af juniorudvalgsformand

      Bestyrelsen indstiller Emma Hansen

 

11. Valg af registreret revisor

      Bestyrelsen indstiller Bille og Buch-Andersen A/S ved Marianne Ø. Heller

 

12. Hædring af nye Æresmedlemmer

 

13. Eventuelt