Genåbning af HVR, marts 2021

Udgivet 05-03-2021, tags: corona | genåbning | overvejelser | spørgsmål | svar |

Siden Regeringens pressemøde d. 24. februar har Bestyrelsen arbejdet på overtid for at finde frem til en genåbningsplan, som kan få flest mulige elevryttere i sadlen, samtidig med at vi holder os indenfor de rammer og restriktioner, vi (desværre) stadig er underlagt.

Det er vigtigt for Bestyrelsen at understrege, at vores højeste prioritet er, at ridning på HVR skal foregå under så sikre forhold som overhovedet muligt, både for ryttere og heste!

I forbindelse med mulighederne for genåbning, har der været - og er til dels stadig - nogle forbehold og praktiske forhold, som vi skal være opmærksomme på.

Et af de store spørgsmål har været, om vores elevryttere må få adgang til stalden. Ligesom ved sidste genåbning har vi også denne gang fået indskærpet, at vores ridehus, rytterstue og STALD betragtes som indendørs idrætsfaciliteter, der skal holdes lukket. Det er jo ikke nemt at gennemføre rideundervisning udendørs, hvis vi ikke har adgang til vores "sportsredskaber", nemlig vores heste! 

Formandinden har lagt hårdt pres på Hvidovre Kommune, særligt omkring adgangen til stalden og vi har fået ekstraordinær dispensation, så vi kan åbne stalden en smule.
Den forsigtige genåbning skal foregå på følgende betingelser:

 • Der må max. opholde sig 5 personer i stalden samtidigt
 • Der SKAL holdes mindst 2 meters afstand
 • Der gives kun adgang for klargøring af den hest elevrytteren skal ride på
 • Opholdet skal gøres så kort som overhovedet muligt
 • Det er vigtigt, at ALLE respekterer disse regler!!


Hvorfor er delingen nødvendig? Kan vi ikke bare klargøre nogle af hestene ved den udendørs striglebom?
Eller gøre noget i stil med sidst, så underviseren ordner nogle af hestene?

Svar: Det har vi tænkt på, men hestene er ret vinterkåde i øjeblikket, så det er ikke forsvarligt at strigle og sadle op/af udendørs. 

Mht. underviserklargøring, så siger de generelle genåbningsregler, at der altid skal være en instruktør til stede ved afviklingen af idrætsaktiviteter for børn. Det betyder, at underviseren ikke må forlade et hold der skridter af, for at klargøre heste til det næste hold. Når det gælder voksenholdene er det Bestyrelsens vurdering, at underviseren også her bør være til stede hele tiden af sikkerhedsmæssige årsager, da disse hold rider, når det er blevet mørkt.

Hestene går på fold om dagen og er godt mudrede, når de lukkes ind - og JA, de skal på fold hver dag, aht. dyrevelfærden. Det tager tid og er hårdt arbejde at få dem rengjorte og rideklar. Vi har hverken personale eller økonomiske ressourcer til dette, så vi er afhængige af, at vores ryttere kan tage del i opgaven.
 

Hvad hvis det bliver dårligt vejr? Eller hvis der kommer frost igen? Kan vi så stadig ride på de udendørs ridebaner?

Da al ridning skal foregå udendørs, er vi afhængige af, at vi kan ride på den lille ridebane (de to store står under vand og kan ikke bruges). Hvis vi får regn eller frost, kan bunden blive for våd eller fryse til is.
Bestyrelsen forbeholder sig retten til at aflyse dagens aktiviteter i tilfælde af vejrlig. Evt. aflysning vil blive slået op på forsiden af hjemmesiden og i HVRs Facebookgruppe.


Hvad med lyset - Er der lys nok til at ride udendørs for de sene hold?

Selv om vi går mod lysere tider, bliver det mørkt omkring kl. 18.00 og selv om der er opsat godt lys på den lille bane, vil lyset blive en udfordring for de hold, der rider efter mørkets frembrud. Ved at reducere antallet af ekvipager på banen, giver vi mere plads til hver enkelt. Vi opfordrer alle, særligt på de sene hold, til at være ekstra opmærksomme og holde godt øje med hinanden. 


Hvad med hestene - er de klar til rideskole udendørs så tidligt på sæsonen?

Vores frivillige CORONA-stab oplyser, at hestene er temmelig vinterkuldrede og rastløse i øjeblikket (hvilket er normalt for årstiden). Det sker at selv de roligste gyngeheste ind imellem ter sig som kåde ungheste - det vil ganske givet kræve mere is i maven at ride udendørs, særligt for vores mini- og begynderryttere.


Hvad nu, hvis man ikke føler sig klar til at starte igen, på de nævnte vilkår? Eller hvis man vurderer, at ens barn ikke er klar til at ride endnu?

Det her er er de vilkår vi kan tilbyde i øjeblikket. Hvis du vurderer, at det ikke duer for dig, men hellere vil vente med at starte, så giv gerne besked så hurtigt som muligt på info@hvr-rideklub.dk

Det er jer forældre, der kender jeres barn/børn bedst. I er de bedste til at vurdere om dit barn/børn vil kunne håndtere de midlertidige vilkår. Hvis I er den mindste smule i tvivl, vil vi råde jer til at lade jeres barn/børn vente til senere på sæsonen, hvor hestene er knap så forårskåde. Hvis I ønsker at jeres barn/børn at vente, så bedes I give besked så hurtigt som muligt til info@hvr-rideklub.dk
 

Er der andre regler, vi skal være opmærksomme på, i forbindelse med genåbningen?

Udover staldreglerne herover, gælder følgende:

 • Al rideskoleundervisning foregår udendørs, da ridehuset skal holdes lukket.
 • Hold altid min. 2 meters indbyrdes afstand.
 • Hvis du er syg eller har symptomer, så bliv hjemme!
 • Hvis du er hjemsendt fra skole eller job, er du også hjemsendt fra HVR.
 • Rytterstuen er lukket, men der vil være adgang til toiletterne på gangen.
 • Inden du går i stalden, skal du vaske og spritte hænder. Der er sæbe og sprit på toiletterne og ved vasken stalden.
 • Alle ryttere skal kunne komme på hesten fra jorden eller fra den skammel, der står på ridebanen. Der er ikke adgang til at bruge rampen i ridehuset, da ridehuset som nænvt skal holdes lukket.
 • Alle skal ride med handsker.
 • Alle skal bære maske eller visir på HVRs område. Kun når du er i sadlen må maske eller visir tages af og skal tages på igen, når du stiger af hesten. Børn under 12 år behøver ikke bære maske/visir, men vi ser da gerne at de gør det alligevel.
 • Gør dit ophold på HVR så kort som muligt - undgå at “hænge ud”, selv om du savner dine ridevenner og hestene.
 • Max. 1 voksen ledsager pr. barn ifm. rideundervisningen.
 • Undgå at medbringe gæster, for selv om max. 25 lyder af mange, bliver der hurtigt “fuldt hus”, særligt om eftermiddagen. 
 • Ridning udenfor HVRs område (skoven, Vestvolden, træktur-om-rideskolen, træktur-om-gadekæret, m.v.) er underlagt det generelle forsamlingsloft på max 5 prs., inkl. instruktør og hjælpere/trækkere.
 • Vi forbeholder os retten til at aflyse dagens aktiviteter. Det kan fx være hvis det vurderes at undervisningen ikke kan gennemføres på sikker vis, eller hvis vejrlig (fx kraftig regn eller frost) gør det uforsvarligt at ride udendørs. Evt. aflysning vil blive annonceret i nyhedssektionen på hjemmesidens forside og i HVRs Facebookgruppe i så god tid som muligt.

Hvor kan jeg se en samlet oversigt over de generelle regler for genåbning af idrætslivet?

Du finder en samlet oversigt over generelle regler for genåbningen på DIF's hjemmeside - se mere her