Lukning og genåbning af HVR, april/maj 2021

Udgivet 02-05-2021, tags: corona | genåbning | overvejelser | spørgsmål | svar |

Tirsdag d. 27/4 skrev Hvidovre Kommune i et opslag på sin hjemmeside: Tallene for Avedøre Sogn er nu på rette vej. Derfor kan vi åbne op for udendørs aktiviteter i idrætsforeningerne. Træningen skal selvfølgelig ske med overholdelse af alle gældende retningslinjer, som er en vigtig del i arbejdet med at få samfundet på rette kurs igen. 

Det var jo en vidunderlig nyhed!! Der var mange HVR'ere, der også læste nyheden og Bestyrelsen blev næsten lagt ned af henvendelser og spørgsmål om hvornår ridningen går i gang igen. Det forstår vi godt! Der er intet vi hellere ville, end at åbne hele butikken øjeblikkeligt... men... der er næsten altid et lille, kedeligt men... og det vil vi fortælle mere om her:

Kort forud for opslaget på Kommunens hjemmeside, havde Bestyrelsen fået en tilsvarende besked, men der var flere forhold vi undrede os over, ligesom der var flere uklarheder og praktiske spørgmål, som vi skulle have svar på! Derfor gik Bestyrelsen/formandinden allerede samme tirsdag eftermiddag i dialog med Hvidovre Kommune, for at søge svar på disse spørgsmål og uklarheder!

Her er nogle af de vigtigste emner:

 • Jf. kommunens udmelding blev der kun åbnet for børn og unge under 18 år - men hvad med vores mange voksne ryttere?
 • Der blev kun åbnet for UDENdørsidræt. Ridehus og stald har hele tiden været betragtet som INDENDØRS-faciliteter, der derfor fortsat skulle holdes lukket. Ved sidste genåbning fik vi en særlig dispensation, så vores ryttere kunne gå i stalden, blot vi overholdt max.antal (som dengang var 5, derfor blev holdene delt) - kan vi forvente at få tilsvarende dispensation igen?
 • Hvis der er lukket for voksne over 18, må forældre så følge deres børn til ridning? - eller skal juniorerne afleveres/hentes, for at undgå "unødig ophold" på området?
 • Og, hvis forældre er velkomne - må de så gå med i stalden?
 • På hvilke vilkår må voksenledsagerne færdes på HVR? 
 • Hvordan skal vi håndtere afstands- og kvadratmeterkravene? (se nedenfor)
 • Skal voksne vise negativ Coronatest eller Coronapas?

Ift. afstands- og kvadratmeterkrav:

 • Det generelle krav er, at man altid skal holdes min. 1 meters indbyrdes afstand - helst 2 meter! 
 • Den generelle regel for idræts- og kulturlivet er, at der ikke må være flere personer samlet, end at der er 4 m2 gulvareal pr. person - men hvordan tæller det hos os, særligt i vores stald?
 • Skal hestebokse, sadel- og foderrum regnes med? 
 • Hvis der gives lov til at en juniorrytter må have en voksen/forælder med (under henvisning til, at den voksne er "nødvendig for aktivitetens gennemførelse", fx. hjælp til at håndtere hesten, strigle, sadle op og sadle af), skal barn og forælder så også holde 1 meters indbyrdes afstand? 
 • Og hvordan med kvadratmeterkravet? Kan barn/forælder dele de krævede 4 kvm, eller tæller de dobbelt-op.

Mht. afstandskravene, er svarene fra kommunen klokkeklare: 

 • Ja, barn og forælder bør også holde indbyrdes afstand og
 • Ja, der skal være 4 kvm pr. person, uanset alder - så et barn og en forælder = 8 kvm.

Bestyrelsen besluttede, at vi ville foretage en opmåling af stalden, så vi ved præcis hvor mange, der må være der samtidig, hvis vi skal overholde den nuværende kvadratmeterrestriktion!

Ift. staldens areal ved vi nu:

 • at boksene ikke skal regnes med
 • at sadel- og foderrum heller ikke skal regnes med
 • at det frie gulvareal (publikumsareal) udgør ca. 160 m2, uden ovennævnte områder
 • at der således er plads til 40 personer - og så mange har vi kun sjældent været i stalden på en gang!

Efter flere dage med samtaler og mails med Hvidovre Kommune, modtog vi torsdag aften d 29. april en ny mail, hvori blev det oplyst, at:

 • vi nu gerne må åbne for både INDENdørs- og UDENdørsaktiviteter, for unge under 18 og voksne over 70, blot "gældende regler og restriktioner overholdes" (og dette har vi brugt St.Bededagsweekenden på at få helt klarhed over!)
 • vi må også gerne åbne for voksne ml. 18 og 70 år, dog kun for ridning udendørs - der er stadig adgang forbudt til indendørsfaciliteterne
 • der gives særlig dispensation til, at voksne mellem 18 og 70 må færdes i stalden, på følgende betingelser:
  • Der skal være så få voksne som muligt i stalden samtidigt, max et halvt hold
  • Opholdet skal være så kort som muligt
  • Der skal holdes ekstra god afstand
  • Formålet er at klargøre egen hest til ridning

Indtil videre er vi IKKE blevet pålagt, at voksne skal fremvise negativ Coronatest eller Coronapas, men vi forventer selvfølgelig, at man følger myndighedernes anbefaling om regelmæssig test. Kravet om Coronapas kan blive en realitet, når vi får lov at åbne for indendørsridning for voksne. Det ta'r vi til den tid.

Allerede 6. maj indledes genåbningens næste fase, men vi ved endnu ikke, hvad det kommer til at betyde for HVR. Vi har drøftet forventningerne til næste fase med Hvidovre Kommune, men de ved heller ikke præcist, hvad vi skal forvente.. men vi lover, at vi informerer jer, lige så snart vi selv er blevet informeret!

Denne blog vil blive løbende opdateret, så hop herind og læs med en gang imellem - måske er der kommet svar på de spørgsmål, du går og tumler med.
Hvis ikke, så skriv til Bestyrelsen på info@hvr-rideklub.dk eller support@hvr-rideklub.dk

Hvis du vil læse mere om de aktuelle forhold for Idræts- og Kulturlivet, herunder info. om gældende restriktioner, så kan du finde mere info. på Kulturministeriets hjemmeside - her!