Generalforsamling

Udskudt indtil der er styr på coronavirus!

Vi har været i kontakt med kommunen, som bekræfter at vi skal udskyde vores generalforsamling.

Der kommer en ny dato ud når vi er tilbage til normalen.

 

Indbydelse til ordinær Generalforsamling, tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19.00 i rytterstuen.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

    Bestyrelsen indstiller Michael Sabroe til dirigent og Helle Clausen til referent.

 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Rikke Modell Nielsen

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Marianne Heller

     Budget for det kommende år fremlægges

 

4. Fastsættelse af kontingent

     Bestyrelsen forslår uændret kontingent

 

5. Behandling af indkomne forslag

 

 

 

6. Valg af formand

     Rikke M. Nielsen er på valg og modtager genvalg

 

7. Valg af en kasserer, for en 2-årig periode

    Therese Rasmussen er på valg og modtager genvalg

 

8. Valg af to 2-årige bestyrelsesmedlemmer

     Lotte Wriedt og Rikke Skovbjerg er på valg og begge modtager genvalg

 

9. Valg af 3 suppleanter for en 1-årig periode

     Bestyrelsen indstiller Sofie Visler, Natasha Rosenskjold og Sandra Meilstrup

 

10. Valg af juniorudvalgsformand

      Bestyrelsen indstiller Emma Hansen

 

11. Valg af registreret revisor

      Bestyrelsen indstiller Bille og Buch-Andersen A/S ved Marianne Ø. Heller

 

12. Hædring af nye Æresmedlemmer

 

13. Eventuelt