Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag d. 12. marts

10-02-2024

Hej alle sammen

Der er i dag sendt mail til alle medlemmer med indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Indkaldelsen kommer også her:

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til
GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen på HVR
Avedøre Slettevej 7C
 

Dagsorden:

Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

Bestyrelsen indstiller

 1. Bestyrelsens beretning
  ved Formand Rikke Modell Nielsen
   
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  ved Revisor Kasper Marqvertsen

  Budget for det kommende år
  ved Kasserer Therese Rasmussen
   
 3. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
   
 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag om ændring af vedtægternes §7a, Bestyrelsen og §11, Karantæne/udelukkelse
  - forslaget er sendt ud som vedhæftet fil til indkaldelsen (på mail) og hænger på opslagstavlerne på HVR.
   
 5. Valg af formand for en 2-årig periode:
  Rikke Modell Nielsen er på valg og modtager IKKE genvalg
   
 6. Valg af en kasserer for en 2-årig periode:
  Therese Rasmussen er på valg og modtager genvalg
   
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
  Mette Olaf Nielsen er på valg og modtager genvalg
  Rikke Skovbjerg er på valg og modtager IKKE genvalg
   
 8. Valg af 3 suppleanter for en 1-årig periode:
  Bestyrelsen indstiller Ida Skovbjerg
   
 9. Valg af juniorudvalgsformand:
  Bestyrelsen indstiller Emma Hansen
   
 10. Valg af registreret revisor:
  Bestyrelsen indstiller Bille og Buch-Andersen A/S
  ved Kasper Marqvertsen
   
 11. Hædring af nye Æresmedlemmer
   
 12. Eventuelt


Vel mødt, alle sammen! 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN